Pedro <pederi...@gmail.com> writes:
> Ja que per lo poc que tins entès systemd és un ecosistema molt més
> gran que sysvinit. I si ve com dius en sysvinit era afegir cosetes en
> el /proc, per fer compatibilitat amb systemd estic veient programes
> que són compatibles amb determinades característiques de systemd

Abans del systemd la gestió de les sessions dels usuaris estava mal
resolta.  Hi havia el "console kit" que s'encarregava d'això, però tenia
bastants problemes i no se solucionaven.  Llavors el van substituir pel
logind que és un component del systemd.  El logind sembla que no té
tants problemes, i permet fer coses que abans no es podien fer.  Per
exemple ara els usuaris normals poden configurar serveis associats a les
seves sessions.  Suposo que tècnicament està justificat que logind
estigui integrat a systemd, ja que fan coses relacionades.  Ara,
respecte a altres components de systemd tinc bastant dubtes i els
arguments del Lennart Poettering no em convencen gens.

Respondre per correu electrònic a