Nilgün Belma Bugüner wrote:
Bu yaptığınız artık terbiye sınırlarını aştı.
Listeye ben böyle bir ileti göndermedim.
Listeye benim elimden çıkmış gibi ileti
gönderemezsiniz.
x-x-x-x

Bu bence ilahi bir tecelli.. Geçmişimdeki günahlarımı gözden geçirmeye başladım.
Ya da kul sabrının sınanması için bir sınav..
Söylemesi kadar  kolay değil ama takmayın Nilgün hanım..

Bekir Sonat


--
To UNSUBSCRIBE, email to [EMAIL PROTECTED]
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact [EMAIL PROTECTED]

Cevap