On Thu, 2006-01-12 at 22:31 +0200, Orna Agmon wrote:
> שלום שחר,
> 
> אני לא מדברת על תקציב קשיח, אלא על מידע לוועד על הוצאות עתידיות.
> עד כה, אנשים פשוט באו מתי שבאו והציגו דרישות כספיות. כאשר אישרנו דרישות
> כספיות מסוימות, עשינו זאת בלי לדעת שום דבר כמעט על דרישות כספיות
> עתידיות. בכל תקציב יש כמובן גם סעיף בלת"מ, המיועד לפרוייקטים שלא היה ידוע
> דבר עליהם בתחילת השנה. תפקידו של הוועד לדאוג לכך.
> 
> אני רוצה למנוע מצב בו פרוייקט עשוי להזדקק לכסף בסוף השנה, אבל בגלל
> שפרוייקט אחר הקדים אותו בחודש, הפרוייקט המאוחר לא יקבל דבר - כי אין כסף
> בקופה.

מה שאנו בעצם רוצים זה תחזית אלו פרויקטים עלולים להזדקק לכסף במשך השנה.
שלחתי לאורנה דוא"ל פרטי ובו הצבעתי על שני נושאים שכדאי לשריין עבורם
משהו:
- מימון לחוות דעת משפטיות שחברי וידידי העמותה עלולים להזדקק להם בעניינים
תוכנה או תוכן חופשיים.
- תקציב למימון הנגשה לאירועים.

אני מציע שחברים נוספים ישלחו לאורנה רעיונות אלו פעילויות נוספות עלולות
להזדקק לתקציב.

צריכים להעריך מהו קבוע הזמן לייזום פרויקט ולהגשת בקשה כספית עבורו. אם
כל פרויקט צריך תקופת הריון של שנה עד שיש בקשת תקציב, אז אין בעיה להכין
תקציב שנתי ל"המקור". אבל אם רוצים, שפרויקט שראוי לכך יקבל כסף חודשיים
לאחר שהרעיון עלה במוחו של יוזם הפרויקט, אז אנו צריכים ש"המקור" יעבוד
במחזור של תקציב כל חודשיים.

> בקשר לכסף לעומת אחוזים: אם יש פעילות להקמת כיתת מחשבים שזקוקה לשרת שעולה
> 3000 ש"ח, מה הם יעשו עם 1500 ש"ח? ואם ניתן לפרוייקט 4500 ש"ח, האם הם
> ירכשו
> סוכריות ב-1500 הנותרים?

אם יישארו רק 1500 ש"ח, אז שאר הכסף יגוייס ממקורות אחרים - מעמותה אחרת או
על ידי תרומה ישירה מאנשים שאכפת להם. ברגע ש"המקור" מסכימים להשתתף ב-50%
זה יתן גושפנקא רשמית שצריכה להקל על גיוס כסף נוסף מגורמים אחרים.
אני אפילו מציע לקבוע כקו מנחה, ש"המקור" ישתתף נגיד ב- 25% במימון קניות
חומרה לפרויקטים אחרים כשהציפיה היא ששאר הכסף יגוייס ממקורות אחרים - אלא
אם יש נסיבות מיוחדות שבגללן צריך לסטות מכלל זה.
כך כל שקל ש"המקור" יגייס מדמי חבר או מהכנסות שלו יוכל להיות מנוף לפעילות
בהיקף של 4 שקלים.

במקרה של עודף תקציבי, כמובן שהכסף שלא נוצל יעבור לפעילות הבאה בסדר
עדיפויות יורד או יועבר לרזרבה לפעילויות בלתי צפויות.

> אני לא רואה טעם בפיזור כסף, בייחוד לא כאשר האחריות המנהלית היא של הוועד
> בלבד. ואני רוצה להבדיל בין רצונות לצרכים. אף פרוייקט לא זקוק לאחוזים
> מהתקציב. יש פרוייקטים שזקוקים לסכום כסף מסויים, בשקלים. תפקידו של הוועד
> לאזן בין הדרישות ולהתמודד עם מצב בו סכום הדרישות גבוה מן התקציב.

לאחר שכתבתי את כל הנ"ל ולאחר שחשבתי קצת, אני רוצה להציע את ההצעה הבאה
לבניית תקציב "המקור".

1. נתחיל בפעילויות שאנו כבר יודעים עליהן כמו אוגוסט פינגווין וכיתות
מחשבים שכבר ידוע שרוצים לפתוח אותן. נקציב להם את הכספים הדרושים להם.
2. נעריך כמה הכנסות צפויות במשך השנה, ונדאג שיהיה הפרש משמעותי בין
ההכנסות לבין התקציב הדרוש עבור (1) לעיל.
3. את הכסף שלא הוקצב לפרויקטים שכבר ידוע עליהם נשחרר לפרויקטים פעם ב-3
חודשים. כל שלושה חודשים, הפרויקטים יקבלו חלק מסוים מההכנסות שהיו עד
אותו יום (רבע מההכנסות השנתיות אם ההכנסות הגיעו בקצב אחיד כל השנה, אחרת
יבוצעו התאמות לפי ההכנסות שהיו בפועל עד הרבעון הרלבנטי).

כלומר, כל שלושה חודשים הועד ירכז את הבקשות לפרויקטים שהגיעו אליו בשלושת
החודשים האחרונים, יבדוק כמה הכנסות היו בפועל. ואז יחליט אלו פרויקטים
יתקצב ובכמה כסף מההכנסות. חלק מההכנסות יישמרו לרבעונים הבאים.

אם יהיו רזרבות כספיות, ניתן לשריין סכום מסוים כדי להענות מיידית לבקשה
תקציבית של פרויקט אחד חשוב ודחוף במיוחד אבל לא יותר מפעם אחת ברבעון.

בשלב זה אינני נכנס לפרטים ולאלגוריתמים המדוייקים של חלוקת ההכנסות.
אני מוכן לעמוד לרשות הועד בתכנון מפורט יותר של האלגוריתם.
                        --- עומר
-- 
Every good master plan involves building a time machine. Moshe Zadka
My own blog is at http://www.livejournal.com/users/tddpirate/

My opinions, as expressed in this E-mail message, are mine alone.
They do not represent the official policy of any organization with which
I may be affiliated in any way.
WARNING TO SPAMMERS: at http://www.zak.co.il/spamwarning.html


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

לענות