הי אורנה.
אולי כדאי להגדיר את היקף המשאבים לפי סוגי פרויקטים, ואת קדימות הפרויקטים לפי שיטת כל הקודם זוכה. ואם יש הרבה פרויקטים, לבצע מעין מכרז ולתת לחברי העמותה לבחור.
וכמו כן, להגדיר שקיפות כלכלית של כל פרויקט. למשל, בפרויקט הוד השרון, השתמשנו בשרת מבוסס סלרון, שחסך נכון לרכישת המחשב סכום של 100 דולר.
מה שעושים במקומות אחרים, זה בשלב הצעת הפרויקט, להגיש גם פירוט תקציבי. את הפירוט הזה לפרוש לפני חברי העמותה, ובכך לתת לכולם את היכולת לבקר את הפרויקטים וגם להפיק לקחים לעתיד.

יום טוב.
רם-און .

לענות