ברצוני לנצל הזדמנות זו כדי לוודא שהצעת החוק החדשה, לכשתגובש, תתן מענה
נאות לנקודות הבאות הדרושות להנגשת יצירות לאנשים עם מוגבלויות:
1. שעתוק ספר לגירסא בכתיב ברייל או להקלטה של קריינות של הספר - חייבת
להמשיך להיחשב כשימוש הוגן ביצירה כתובה מוגנת. מי שזוכר את פרשת Sklyarov
- המתכנת הרוסי שעוכב כמה חודשים בארה"ב בגלל הפרת חוק DMCA - הוא פיתח
כלים לפריצת הגנות של eBooks על מנת לאפשר שימוש הוגן בהם ע"י עוורים, שזו
חובה חוקית ברוסיה.
2. בעל זכויות יוצרים בסרטים וביצירות אחרות עם מרכיב קולי לא יוכל למנוע
הוספת כיתוביות על מנת להנגיש אותם ללקויי שמיעה ולאנשים שאינם דוברים את
שפת היצירה. (הכיתוביות עצמן כמובן צריכות להיות זכאיות להגנה של זכות
יוצרים, כי הכנתן כרוכה במאמץ ועלות מסויימים.)

כמו כן, אני ממליץ להתייחס גם לנקודות הבאות:
1. הגנה על ספרים ויצירות אחרות שמופצות על מדיה שהציבור קונה - חייבת
להיות מותנית בכך שהציבור יוכל לקנות בתשלום עותקים. כלומר ספרים שעברו
למצב של out of print - ההגנה עליהם תיחלש מאוד.
2. אירועים של השמעת מוסיקה או הקרנת סרטים, שהעותקים שלהם אינם זמינים
לציבור, צריכים להיות בעצמם זמינים לכלל הציבור ז"א ליוצר לא תהיה למשל
הזכות להגביל את קהל הצופים/מאזינים לאנשים מהגזע הארי או העדה האשכנזית או
זכרים עם אברי רבייה מתפקדים.
3. מכניזם שיאפשר רשיון בכפיה של הכנת תרגום לשפה אחרת של יצירות כתובות,
במידה שהיוצר אינו מאשר להפיץ תרגומים. אפשר למשל לדרוש שכל עוד היוצר
אינו מאשר את התרגום (מן הסתם תמורת תשלום תמלוגים הוגן), כל מי שרוצה
להשתמש בעותק של תרגום - חייב להחזיק בצמוד לו עותק של היצירה המקורית (על
מנת לוודא שהיוצר זכה בתשלום עבור היצירה).

המכנה המשותף להערות הנ"ל הינו ההשפעה שיש על הגנות טכנולוגיות שמונעות
סוגים רבים של שימוש הוגן ביצירות.
                      --- עומר
-- 
In civilized societies, captions are as important in movies as
soundtracks, professional photography and expert editing.
My own blog is at http://tddpirate.livejournal.com/

My opinions, as expressed in this E-mail message, are mine alone.
They do not represent the official policy of any organization with which
I may be affiliated in any way.
WARNING TO SPAMMERS: at http://www.zak.co.il/spamwarning.html


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

לענות