אם אני יכול לשלוח את אותה ההודעה בדיוק, בתיקון של שתי מילים בדיוק (חידה:
מצא את ההבדלים), מה זה אומר? תשובה: כלום. זה אומר שאני יכול להתאמן לשווא
על יישור שורות של ההודעה, מכיוון שאת התוכן נמעניה לא מבינים.

אני רוצה לחזק את דברי *שחר*. לעניות דעתי, יש ברשימת התפוצה כמה משתתפים,
שלא אנקוב בשמם מחמת הצניעות, שרוב (אם לא כל) תרומתם לעמותת המקור מתבטאת
בכתיבת הודעות חסרות כל משמעות אפקטיבית. מילא אם תוצרתם היתה מסתכמת ברעש
לבן, אבל יש להודעותיהם תרומה אפקטיבית שלילית, בין אם בעקבות וויכוחי סרק
ובין אם על-ידי דקדוקים וויכוחים תיאולוגיים על קוצו של יו"ד ועל האם ראוי
לעמותת המקור כי תעז לקבל תרומה של מניות מכון ויה למחקר תוכנות קוד פתוח,
או חס-וחלילה תרומת שירותי אחסון מאחד החברים. הוויכוחים הללו הם אחת משתי
הסיבות שבגללן חשבתי לוותר על חברותי בעמותת המקור (כאשר הסיבה השניה היתה
המאבקים הבלתי פוסקים בין חברת וועד מסויימת וחבר ועד אחר, שהביאה את וועד
המקור הקודם לדרגת חוסר תפקוד מקסימאלית, ולא באשמת חבר הוועד השלישי).

לעניינו של דבר - עומר, אם אני לא טועה אתה בעליה של חברת תוכנה קטנה. האם
אתה מתנדב לתחזק את אתר העמותה? אם כן, מדוע לא שלחת הצעה במקום מכתב הזה?
אם לא, מדוע אתה מבזבז את זמנם של כולם?

  -- צבי


לכן אני ארשום זאת הפעם בברור, ובלי משחקים מיותרים: עומר, או שתשלח הצעה קונקרטית, או שתסתום ת'פה. מספיק ברור?

Omer Zak wrote:
במישור העקרוני, התרבות האנושית מכילה דוגמאות רבות למתנות שהביאו רעה
למקבליהן.
טרויה נחרבה בגלל מתנה גדולה מהיוונים.
הבורג נוצחו לראשונה בהיסטוריה שלהם מפני שהם ניסו לבלוע דבר אחד יותר מדי
(קפטיין פיקארד) - טוב, זו לא מתנה אלא משהו שהם לקחו בכוח.
כל הורה לילדים אחדים יודע שאם הוא נותן מתנה לאחד מהילדים, הוא צריך לתת
מתנות גם לילדים האחרים אחרת הם יקנאו זה בזה ויריבו.
הבל קיבל את ברכתו של אלוהים ולא נהנה ממנה זמן רב כי קיין קינא בו.
וכמובן קיים גם סיפור מתנתו של כותב המכתב שאני מגיב עליו, שבמישור העקרוני
ללא צעדים משלימים עלולה להביא ליצירת מעמד של אזרחים מסוג ב'.(כאן המקום
לצעוק "טרול" אם אתם רוצים.)

לכן במישור העקרוני נראה לי סביר שאנשים יבדקו את החוטים שקשורים למתנות
שמציעים להם.

במקרה הספציפי של השרת של "המקור", טוב שיהיו הצעות מחברות נוספות, ואז
יהיה אפשר לארגן תורנות ביניהן (כל חברה תתחזק את השרת במשך שנה אחת).
כמו כן, רצוי שאחת מהחברות האחרות תחזיק בגיבוי של השרת. ורצוי לקבוע את
זה כמדיניות כבר עכשיו.

הפעילים כיום הם דור המייסדים. זה דור שמצטיין באכפתיות, בדאגה לכלל
ובראייה לטווח ארוך. אבל יום אחד יהיה דור אחר - דור שיקבל בירושה מוסד
קיים עם נכסים קיימים ותהיה לאנשי דור הבנים הזה נטיה להפיק תופעות הנאה
מהנכסים הללו. לכן רצוי שדור המייסדים יקבע כללים ותקדימים כאלה, שיקשו על
הדור הבא לקלקל את מה שהמייסדים ייסדו.

                  --- עומר

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

לענות