On Wed, 31 Oct 2018 09:48:35 +0200
Omer Zak <w...@zak.co.il> wrote 
and I later edited:

> אם צריך להיות עם התואר, הגושפנקה וההרגשה של להיות חבר ועד כדי לקדם
> פעילויות 

לא, זה לא מה שאני טוען. אנשים מקדמים פעילויות כל הזמן, ובהחלט לא צריך
להיות בועד בשביל זה. הנקודה היא שרוב הפעילויות האלה מתקיימות בלי קשר
לעמותה. בואו נבחן, בתור דוגמה, את נושא הכנסים.

אף אחד לא חיכה לעמותת המקור כדי להתחיל להרים כנסים בארץ. אם זה כנסים
ענקיים כמו רברסים או You Gotta Love Frontend, או מיאטפים קטנים
כמו Clojure Israel (כן, יש דבר כזה, היו מפגשים עם פחות מעשרה אנשים).
אבל עד לשנתיים האחרונות, אף אחד לא תפס את העמותה כרלוונטית לעניין;
הם מצאו כל מיני פתרונות עקומים דרך חברות, או בלקיחת אחריות אישית, בשביל
לטפל בצד הכספי־משפטי של הארגון. הכנסים שמתחילים להגיע אלינו עכשיו עושים
את זה כי עמותה כמונו היא הכלי הטבעי והנכון לעשות דברים כאלה, אבל הם
הבינו את זה רק אחרי שכמה יוזמות גדולות -- בעיקר מתוך הועד -- הביאו את
העמותה לנראות גדולה. עכשיו, להערכתי, אנחנו במצב שבו אנחנו לא צריכים
ליזום עוד כנסים מתוך הועד -- הכנסים כבר באים אלינו, אנחנו רק צריכים לתת
להם שירותים מספיק טובים.

באופן דומה, אלי לוי לא מחכה לעמותה כדי לדחוף קוד פתוח באקדמיה, נדב
קבלרצ׳יק לא חיכה לנו כדי לדחוף את Moodle למערכת החינוך, וליאור קפלן לא
מחכה לעמותה כדי לדחוף את QGis לכל העולם -- ואלה דוגמאות של אנשים שיש
להם היכרות עם העמותה וסימפטיה אליה. העמותה, ככזו, לא עשתה שום דבר
משמעותי בתחומים האלה, ולכן לא נתפסת כרלוונטית[0]. 

מה שאני טוען הוא, שאם העמותה רוצה להשאיר חותם באיזשהו תחום, היא חייבת
לפעול בתחום הזה, ולא לחכות למישהו מבחוץ שיבוא ויבקש סיוע. הם לא יבואו,
עד שיהיה ברור שיש לנו מה לתרום. והנסיון מראה ש„העמותה”, לצורך העניין,
זה כמעט רק חברי הועד וועדת הביקורת. גם הפעילים המעטים שארגנו פעילויות
בשם העמותה[1] בלי להיות ממלאי תפקידים, עשו את זה בתחומים שבהם העמותה
כבר פעלה קודם לכן.

 שי

[0] כמובן, אין פה טענה כלפי האנשים האלה, אלא, אם כבר, כלפי העמותה
[1] בשם העמותה - כלומר, התייחסו לפעילות כאל משהו שהעמותה עושה, לא משהו
    שהעמותה מסייעת בו. אני חושב בעיקר על תומר בריסקר בפינגווין 2016,
    ושי גובר במגוון פעילויות ב־2016 ושוב לאחרונה.
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות