On Wed, 31 Oct 2018 08:13:38 +0200
Meir Maor <meirm...@gmail.com> wrote:

> לפעמים אני תוהה האם יש אימפקט אמיתי?
> נשאלת השאלה מה היה קורה לכנס פייקון למשל, אילו לא הייתה העמותה? האם
> לא היה מתקיים, האם היה מתקיים עם אופי מסחרי הרבה יותר?

ספציפית על זה אני יכול לענות -- את הקריאה הראשונה „בואו נעשה פייקון”
אני קראתי, מעל במת אוגוסט פינגווין. למיטב ידיעתי, יש רק כנס אחד
בארץ שמוקדש ככה לשפה ולא קשור לעמותה (Scalapeno).

On Wed, 31 Oct 2018 08:17:25 +0200
Omer Zak <w...@zak.co.il> wrote:

> הקרדיט האמיתי לכנסים המדהימים הללו מגיע לאנשים שהרימו את הכנסים הללו
> (שי ותומר) ולפחות חלקם נשחק נפשית תוך כדי עשייה.

לתומר ולי מגיע קרדיט, אל תבינו לא נכון, אבל להגיד שאנחנו „הרמנו את
הכנסים”? זה נכון חלקית לאוגוסט פינגווין, בכנסים האחרים (ואני לא בטוח
שכל המתכתבים כאן מודעים לזה שהיו מלבד פייקון וכנס המגזר
 גם HackExtend, FLIP ועכשיו מתבשלים עוד) הקרדיט על הרמת הכנס מגיע
 לאנשים אחרים לגמרי. אנחנו הענקנו תמיכה ניהולית־משפטית. ולא לשכוח את
 משה -- הוא קצת פחות פעיל מתומר וממני, אבל גם לו יש חלק בהצלחות.

(חזרה למאיר):

> הייתי רוצה לראות אותנו משקיעים בדברים שאחרת לא יקרו. עבודה מול הממשל
> היא הדוגמא המובהקת ביותר,  בפועל אנחנו עושים מעט מאוד. פה ושם יש
> נגיעות. לעשות כנסים זה נחמד אבל זה לא זה. כנס התעשיה הבטחונית הוא
> בליבת העיסוק. הכנסים המקצועיים הנושאיים הם ליד.
> 
 
On Wed, 31 Oct 2018 08:17:25 +0200
Omer Zak <w...@zak.co.il> wrote:

> בהיסטוריה של המקור כבר היו כל מיני קריאות לשלב פעילויות נוספות במסגרת
> המקור והתשובה היתה תמיד בסגנון של "הראה את הקוד". כלומר שאתה תוביל את
> הפרויקט והעמותה תסייע לך במילוי דרישות החוק כשמדובר בגביית כספים ומתן
> קבלות כנגדם.

וכמו שראינו במהלך השנים, זה לא עובד. מה שעובד זה מה שקרה עם הכנסים:
הועד התחיל להזיז דברים, ואחרי שנתיים של פעילויות מאורגנות שעושות רעש,
אז באמת באות אלינו כל מיני קבוצות בשביל לקבל „רק סיוע”.

הבעיה היא שעכשיו, כשיש לעמותה למי לסייע, זה לוקח לנו את כל הזמן. אנחנו
חייבים לגייס עוד משאבים לליבת העמותה, כדי לפתח פעילויות כאלה -- כי
ההנחה שהן יגיעו מחוץ לועד, מבחינתי לפחות, הופרכה בנסיון ההיסטורי.
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות