יש כמה נקודות שבהן יש לי ויכוח עם תומר, אבל...

On Sat, 3 Nov 2018 16:46:53 +0200
Tomer Brisker <tbris...@gmail.com> wrote:
> 
> יש לנו הזדמנות גדולה לצמוח ולקחת את קהילת הקוד הפתוח והתוכנה החופשית
> למקומות שהמייסדים היו יכולים רק לחלום עליהם לפני 15 שנה, אבל כדי שזה
> יקרה, דברים חייבים להשתנות בהתנהלות של העמותה והחברים הפעילים בה.
> אם הם לא ישתנו - לי אין יכולת להמשיך לשנה נוספת כמו השנתיים הללו,
> ואני לא אופתע אם אני לא היחיד.
> 

אתה לא היחיד,

        שי.
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות