סתם הצעה: אולי נגדיל את הועד ל- 5?
בהיעדר אפשרות לגייס עובדים בתשלום וחוסר החלטיות לגבי ארגונים כחברי עמותה,
אני חושב שזו אפשרות.
לחילופין אפשר להסמיך כמה אנשים בנושאים מסוימים.
צריך לבדוק מה החוק אומר על זה.

שי

On Sat, Nov 3, 2018 at 7:35 PM Shai Berger <s...@platonix.com> wrote:

> יש כמה נקודות שבהן יש לי ויכוח עם תומר, אבל...
>
> On Sat, 3 Nov 2018 16:46:53 +0200
> Tomer Brisker <tbris...@gmail.com> wrote:
> >
> > יש לנו הזדמנות גדולה לצמוח ולקחת את קהילת הקוד הפתוח והתוכנה החופשית
> > למקומות שהמייסדים היו יכולים רק לחלום עליהם לפני 15 שנה, אבל כדי שזה
> > יקרה, דברים חייבים להשתנות בהתנהלות של העמותה והחברים הפעילים בה.
> > אם הם לא ישתנו - לי אין יכולת להמשיך לשנה נוספת כמו השנתיים הללו,
> > ואני לא אופתע אם אני לא היחיד.
> >
>
> אתה לא היחיד,
>
>         שי.
> _______________________________________________
> Discussions mailing list
> Discussions@hamakor.org.il
> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות