אנחנו יכולים גם להחליט להגדיל את הועד ל־17, כל עוד אין מועמדים למלא את
התפקיד.

עקרונית, אין עם זה בעיה, כבר מונה בעבר ועד של ארבעה.

On Sat, 3 Nov 2018 19:40:42 +0200
Shay Gover <govers...@gmail.com> wrote:

> סתם הצעה: אולי נגדיל את הועד ל- 5?
> בהיעדר אפשרות לגייס עובדים בתשלום וחוסר החלטיות לגבי ארגונים כחברי
> עמותה, אני חושב שזו אפשרות.
> לחילופין אפשר להסמיך כמה אנשים בנושאים מסוימים.
> צריך לבדוק מה החוק אומר על זה.
> 
> שי
> 
> On Sat, Nov 3, 2018 at 7:35 PM Shai Berger <s...@platonix.com> wrote:
> 
> > יש כמה נקודות שבהן יש לי ויכוח עם תומר, אבל...
> >
> > On Sat, 3 Nov 2018 16:46:53 +0200
> > Tomer Brisker <tbris...@gmail.com> wrote:  
> > >
> > > יש לנו הזדמנות גדולה לצמוח ולקחת את קהילת הקוד הפתוח והתוכנה
> > > החופשית למקומות שהמייסדים היו יכולים רק לחלום עליהם לפני 15 שנה,
> > > אבל כדי שזה יקרה, דברים חייבים להשתנות בהתנהלות של העמותה והחברים
> > > הפעילים בה. אם הם לא ישתנו - לי אין יכולת להמשיך לשנה נוספת כמו
> > > השנתיים הללו, ואני לא אופתע אם אני לא היחיד.
> > >  
> >
> > אתה לא היחיד,
> >
> >         שי.
> > _______________________________________________
> > Discussions mailing list
> > Discussions@hamakor.org.il
> > http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions  

_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות