למי שמוטרד מכל המיילים האלו, תחשבו על מה אני מרגיש שמוציאים את דיבתי ברשת
מבלי לבחון את האמת?
לא צריך להיות מבין גדול כדי לשים לב שזה פורסם אך ורק בידיעות שהוא מתחרה
עסקי שלי.
ידיעות בחרו לשים אותי גם בדף השער של העיתון המודפס באותו יום.
כל זה בידיעה שהם עוברים עבירה פלילית שכן אסור לפרסם שמו של אדם לפני שהובא
בפני שופט.
אף כלי תקשורת אחר לא פרסם את זה, מדוע? כי היה להם מספיק הגיון (*שלתומר אין*)
כדי להבין שמדובר בתחרות עסקית.

אני חוזר על דרישתי להתנצלות רשמית.

-- 
Ori Idan CEO Helicon Books
http://www.heliconbooks.com

On Thu, Feb 14, 2019 at 5:28 PM Ori Idan <o...@heliconbooks.com> wrote:

> תומר בריסקר מודה שלקח את תפקיד השופט במדינת ישראל.
> הוא שפט אותי על סמך סרטון ערוך שפורסם ע"י מתחרה עסקי מבלי לבדוק את הנושא.
> סרטון כזה אינו קביל בבית משפט, אבל אצל תומר הוא מספיק. מזל שתומר אינו שופט
> במדינת ישראל.
> הודעה זו של תומר הועברה לעורכי הדין שלי כראיה כנגד תומר.
> אני שוקל גם תביעה אישית כנגד תומר.
>
> חבל מאד שכך העמותה רוצה להיות מוצגת.
> זה כמובן יוצג גם בתקשורת כיצד עמותה פועלת כנגד חבריה וכיצד היא לוקחת לעצמה
> את תפקיד השופט מבלי לבחון את הדברים לעומק.
>
> --
> Ori Idan CEO Helicon Books
> http://www.heliconbooks.com
>
>
>
>
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות