תומר בריסקר מודה שלקח את תפקיד השופט במדינת ישראל.
הוא שפט אותי על סמך סרטון ערוך שפורסם ע"י מתחרה עסקי מבלי לבדוק את הנושא.
סרטון כזה אינו קביל בבית משפט, אבל אצל תומר הוא מספיק. מזל שתומר אינו שופט
במדינת ישראל.
הודעה זו של תומר הועברה לעורכי הדין שלי כראיה כנגד תומר.
אני שוקל גם תביעה אישית כנגד תומר.

חבל מאד שכך העמותה רוצה להיות מוצגת.
זה כמובן יוצג גם בתקשורת כיצד עמותה פועלת כנגד חבריה וכיצד היא לוקחת לעצמה
את תפקיד השופט מבלי לבחון את הדברים לעומק.

-- 
Ori Idan CEO Helicon Books
http://www.heliconbooks.com
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות