אין כל קשר למה אני עושה או לא עושה כנגד ידיעות. מטבע הדברים איני יכול לחשוף
כאן את מעשי.
לא יתכן שתומר יחרוץ משפט מבלי לראות את כל התמונה.
לכתוב דברים חריפים כאלו שהעמותה מעודדת את מי שנפגעה ממעשי להתלונן זה חריצת
משפט.
ברור שאף אחת לא התלוננה כי אף אחת לא נפגעה. אבל לתומר זה ממש לא משנה.
הוא עדיין חושב שהוא פעל נכון בכך שלקח לעצמו את תפקיד השופט.

בישראל יש עקרון חשוב שנקרא חזקת החפות. אבל לתומר בריסקר ממש לא איכפת.
מבחינתו של תומר בריסקר אני קודם כל אשם. למה? כי הוא קרא בידיעות.
תיק 2000 מוכיח לנו את מה שכבר ידענו מזמן שידיעות לא בוחלים בעבירות פליליות.
אבל לא, לתומר בריסקר דברי ידיעות הם דברי אלוהים חיים.
פורסם תחקיר בידיעות פירושו שזה אמת לאמיתה ואין כלל צורך לבחון את הראיות.

האם היו מתלוננות?
לא היו בכלל. רק אחת שברור ששילמו לה מאחר שהיו בעדות שלה יותר מדי סתירות
פנימיות.


-- 
Ori Idan CEO Helicon Books
http://www.heliconbooks.com





On Thu, Feb 14, 2019 at 7:01 PM guy keren <guy.choo.ke...@gmail.com> wrote:

>
> אני מבין שאתה מנסה להוציא ראיות מפלילות באמצעות יצירת לחץ, אני מבין שאתה
> חושב שנפלת קורבן להפללה על רקע עסקי על ידי ידיעות אחרונות, אבל אתה צריך
> לזכור שכשאנשים שנמצאים במסגרת חברתית (כמו העמותה הזו) קוראים ידיעה כזו
> בעיתון בעל תפוצה ארצית רחבה במיוחד, יש נטיה לקחת את הידיעות הללו
> ברצינות.בניגוד לך, שמצוי בתחום העסקים שלך, רבים מחברי הרשימה לא מכירים
> את עסקייך ואת מתחרייך, ולכן לא צפוי שהם יגיעו למסקנה שאתה מציג אותה
> כמובנת מאליה.
>
> וכאשר עמותה נכנסת למצב כזה, ולראשיה יש תחושת חובה לשמה הטוב של העמותה,
> הם רוצים להבהיר שהעמותה לא קשורה לנושא ומתנערת ממנו.
>
> גם כאשר חבר הכנסת מטעם מרץ דדי צוקר נעצר בחשד למעשי מרמה, חברי מרץ
> כתנועה לא חיכו להרשעה משפטית כדי להתנער מהמעשים שיוחסו לו, משום שגם באי
> פעולה יש משום אמירה פוליטית.
>
> אתה מייחס לתומר מעשים לא נכונים, ונכנס לאותו מילכוד שבו אתה מאשים אותו
> שהוא והעמותה נמצאים.
>
> רוצה לטהר את שמך? תבע את ידיעות אחרונות על הוצאת דיבה ואלץ אותם להיכשל
> בהוכחת דבריהם בבית המשפט, ודאג שהם יאלצו לפרסם את תוצאות המשפע בעיתון
> בצורה בולטת. תביעה נגד העמותה לא תעזור לך, משום שהציבור מכיר את ידיעות
> אחרונות, אבל העמותה הזו לא מוכרת בציבור הרחב. המכתבים החוזרים פה לא
> מסייעים לטיהור שמך, ומייצרים אנטגוניזם.
>
> --גיא
>
>
> On 14/02/2019 5:46 PM, Ori Idan wrote:
> > למי שמוטרד מכל המיילים האלו, תחשבו על מה אני מרגיש שמוציאים את דיבתי
> > ברשת מבלי לבחון את האמת?
> > לא צריך להיות מבין גדול כדי לשים לב שזה פורסם אך ורק בידיעות שהוא מתחרה
> > עסקי שלי.
> > ידיעות בחרו לשים אותי גם בדף השער של העיתון המודפס באותו יום.
> > כל זה בידיעה שהם עוברים עבירה פלילית שכן אסור לפרסם שמו של אדם לפני
> > שהובא בפני שופט.
> > אף כלי תקשורת אחר לא פרסם את זה, מדוע? כי היה להם מספיק הגיון (*שלתומר
> > אין*) כדי להבין שמדובר בתחרות עסקית.
> >
> > אני חוזר על דרישתי להתנצלות רשמית.
> >
> > --
> > Ori Idan CEO Helicon Books
> > http://www.heliconbooks.com
> >
> >
> >
> >
> >
> > On Thu, Feb 14, 2019 at 5:28 PM Ori Idan <o...@heliconbooks.com
> > <mailto:o...@heliconbooks.com>> wrote:
> >
> >   תומר בריסקר מודה שלקח את תפקיד השופט במדינת ישראל.
> >   הוא שפט אותי על סמך סרטון ערוך שפורסם ע"י מתחרה עסקי מבלי לבדוק את
> >   הנושא. סרטון כזה אינו קביל בבית משפט, אבל אצל תומר הוא מספיק. מזל
> >   שתומר אינו שופט במדינת ישראל.
> >   הודעה זו של תומר הועברה לעורכי הדין שלי כראיה כנגד תומר.
> >   אני שוקל גם תביעה אישית כנגד תומר.
> >
> >   חבל מאד שכך העמותה רוצה להיות מוצגת.
> >   זה כמובן יוצג גם בתקשורת כיצד עמותה פועלת כנגד חבריה וכיצד היא לוקחת
> >   לעצמה את תפקיד השופט מבלי לבחון את הדברים לעומק.
> >
> >   --
> >   Ori Idan CEO Helicon Books
> >   http://www.heliconbooks.com
> >
> >
> >
> >
> > _______________________________________________
> > Discussions mailing list
> > Discussions@hamakor.org.il
> > http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
> >
> 99999
> _______________________________________________
> Discussions mailing list
> Discussions@hamakor.org.il
> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות