http://lmgtfy.com/?s=d&q=%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99+%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F


למען תמצית הדיון, זה מוביל ל:

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5388869,00.html


שחר


On 15/02/2019 11:59, Danniel wrote:
כאילו לא בזבזתי מספיק זמן על הפוסטים פה.
ולאורי בטח יש את זה בשלוף.... 

_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות