אז מסתבר שמדובר באי הבנה ותו לא!
קראתי שוב ובזהירות את הודעת תומר שאליה התייחסת, ואני בטוח שתשמח לשמוע שהוא
בכלל לא האשים אותך בדבר!
וגם הגינוי שבהודעה בכלל לא כוון אליך!
כפי שלכל אחד ממיליוני עורכי הדין בעולם יצא אינספור פעמים להכחיש את ״המעשים
שיוחסו למרשי״, ושברור שכוונתם היא שהלקוח שלהם מעולם לא ביצע את המעשים הללו,
כך גם תומר הקפיד בכבודך והשתמש בדיוק, אבל בדיוק באותה הלשון.
גם הגינוי שלו היה למעשים עצמם, ולא לך.
וגם הזעזוע היה מהידיעות ולא ממך.
וזאת בניגוד למאות אנשים אחרים ששיתפו וריטווטו את הידיעות, או שהאשימו אותך,
או שעשו את כל הדברים שחשדת בתומר שכביכול עשה אותם.
ודווקא אותם אתה לא תובע, ואילו את האדם שדייק בדבריו ולא האשים אותך, דווקא
אותו אתה תובע?!
האם יעלה על דעתך לתבוע דיבה את עורך הדין שלך אם הוא יכחיש בבית משפט את
״המעשים המיוחסים למרשי״?!
יתירה מכך, תומר עשה בדיוק, אבל בדיוק כדבריך, והקפיד הקפדה יתירה שלא להפוך
את עצמו לשופט או תליין, ולכן הוא גם נמנע מנקיטת עמדה כלשהי, אפילו לא עמדה
הטוענת שמדובר בעלילת שווא, כי גם עמדה כזאת נחשבת כאילו הוא הופך את עצמו
לשופט ומאשים את המתלוננ(ו)ת בהאשמה פלילית (למיטב ידיעתי, תלונת שווא נחשבת
כמעשה פלילי).
תומר גם לא יכול להתנצל על דברים שבכלל לא אמר.
ואם אתה לא מאמין לכך שתומר מעולם לא האשים אותך בדבר, אנא קרא את ההודעה שלו
שוב, אך הפעם לאט ובזהירות, ואני בטוח שתשמח לגלות שחשדת בו לשווא...
אין לי ספק שרק קריאה חפוזה מדי של הודעתו של תומר יצרה מהומה על לא מאומה,
ואני שמח שנפלה בחלקי הזכות לסיים את המחלוקת (שבכלל לא היתה...) בין הצדדים.

אז עכשיו אחרי שיושרו ההדורים, והדבר שחשדת שתומר עשה נגדך הוזם, נוכל כולנו
לחזור לשגרה, ואתה תוכל לחזור ולהתמקד במאבק המשפטי נגד התלונה, וכולנו מאחלים
לך שהצדק ייצא לאור!
אני גם בטוח שלאחר שהדברים הובהרו, אף אחד לא יטען שתומר האשים אותך בהאשמות
שווא, כי אז זו תהיה באמת דיבה, ותומר יוכל לתבוע דיבה מאותו אחד (לא אתה
חלילה) שישים בפיו דברים שמעולם לא אמר.
ודיבה, כפי שכתבת, היא מעשה חמור ביותר.

שבת שלום!


On Tue, Feb 12, 2019 at 6:27 PM Ori Idan <o...@heliconbooks.com> wrote:

> בתאריך 6/11 פרסם תומר בשם עמותת המקור הודעה מכפישה עלי מבלי לבחון כלל את
> אמיתות ההודעה.
> ההודעה מקורה בכתבה מכפישה שפורסמה עלי ע"י מתחרה עסקי (חברת ידיעות) אף כלי
> תקשורת אחר לא פרסם את זה.
>
> עד כה לא נתקבלה התנצלות רשמית של העמותה ו\או של תומר.
>
> למרות שעמותת המקור הינה עמותה שיקרה לי מאד והייתי בועד המנהל השני שלה,
> עדיין איני מוכן לקבל הכפשה של שמי הן ברשימת התפוצה והן בעמוד הפייסבוק
> (בעמוד הפייסבוק ההודעה נמחקה)
>
> אני מכין תביעת דיבה על סך 50,000 ש"ח או יותר כנגד תומר בריסקר ועמותת
> המקור, ביחד וכל אחד לחוד.
>
>
> --
> Ori Idan CEO Helicon Books
> http://www.heliconbooks.com
>
>
>
> _______________________________________________
> Discussions mailing list
> Discussions@hamakor.org.il
> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות