אני כמובן מדבר על סעיף 2, שממנו ניתן להבין שהעמותה ומקורביה לא יכולים לדון 
אפילו במעשים או לספר על המעשים של פלוני אלמוני המוכר לעמותה גם ברשימות הדיוור 
כגון זו.

משה               שינדלר
mosh...@gmail.com
     054-5303154

> On 20 Jun 2019, at 11:52, Omer Zak <w...@zak.co.il> wrote:
> 
> 

_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות