משה,

ייתכן שניתן לנסח יותר טוב את הצעה מס' 2 שלי.

הכוונה שלי היא להגיע למצב ש:
- עמותה אינה רואה את עצמה כמחוייבת לפטר או להשעות נושא תפקיד בגלל מעשים
שיוחסו לו מחוץ לפעילויות העמותה.
- חובתה של עמותה לפעול נגד משתתף בפעילויותיה - מוגבלת לפעולות הדרושות
כדי להבטיח את שלומם ובטחונם של שאר משתתפי הפעילות. אם אין במעשיו של מאן
דהוא כדי לפגוע בהם במהלך פעילויות העמותה, העמותה אינה מחוייבת לפעול
נגדו.
- העמותה אינה באה במקומם של המשטרה ובתי המשפט ואינה נוקטת בצעדי עונשין
אלא אם הדבר נדרש במפורש בחוק (כגון איסור על אנשים *שהורשעו* בעבירה עם
קלון לשאת בתפקידים מסוימים).

יש הבדל בין כמה מצבים אפשריים:
א. עמותה מסוימת חייבת לנקוט בעמדה רשמית בנושא מסוים. לפעמים זו חובה
רשמית בגלל החוק או בגלל תקנון העמותה, ולפעמים זה בגלל דעת קהל.
ב. עמותה מסוימת חופשיה לנקוט או לא לנקוט עמדה רשמית בנושא מסוים.
ג. לעמותה מסוימת אסור לנקוט בעמדה רשמית בנושא מסוים.

אני שואף למנוע קודם כל את המצב שבו עמותה תראה את עצמה כמחוייבת לנקוט
בעמדה רשמית (מצב א' דלעיל) בנושאים שאינם קשורים לפעילויותיה.

כמו כן, יש הבדל בין איסור על נקיטת עמדה רשמית (מצב ג' דלעיל) לבין איסור
על דיונים או שיחות לא רשמיות על נושאים כאלה, או נקיטת עמדה רשמית באופן
פרטי על ידי פעילים של העמותה.

אני מקווה שהבנתי יותר טוב את כוונתך.

--- עומר זק


On Thu, 2019-06-20 at 12:21 +0300, Moshe Schindler wrote:
> אני כמובן מדבר על סעיף 2, שממנו ניתן להבין שהעמותה ומקורביה לא יכולים
> לדון אפילו במעשים או לספר על המעשים של פלוני אלמוני המוכר לעמותה גם
> ברשימות הדיוור כגון זו.

-- 
"Prior to capitalism, the way people amassed great wealth was by
looting, plundering and enslaving their fellow man. Capitalism made it
possible to become wealthy by serving your fellow man." - Walter E.
Williams
My own blog is at https://tddpirate.zak.co.il/

My opinions, as expressed in this E-mail message, are mine alone.
They do not represent the official policy of any organization with
which I may be affiliated in any way.
WARNING TO SPAMMERS:  at https://www.zak.co.il/spamwarning.html


_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות