באמת שעשיתי כבר unsubscribe אבל בגלל שאני על הthread אז אני עדיין מקבל
תגובות..
הבעיה האמיתית היא בחוסר התוחלת של העמותה אם 80% מהתקשורת מוקדשת לנהלים
לביקורת על הנהלים ולכל הטרלול הזה ... הsignal to noise ratio נעשה בלתי נסבל
ואני לא מאשים את אורי עידן או את ה"ועד" אלא את העובדה שלא מדברים על תוכנה
חופשית יותר ואין למי למכור אותה (כי כולם כבר השתכנעו)
אני כמעט 20 שנים בקהילה הזו (אם אני סופר את linux-il) וזה היה מרתק לגדול
מתופעות שוליים למיינסטרים.
אז היו שלום ותודה על הדגים...
אני כמובן עדיין פעיל בעיקר בחיבור של קוד פתוח והמגזר הביטחוני...
יאללה ביי
ליאור


On Thu, Jun 20, 2019, 3:45 PM Shay Gover <govers...@gmail.com> wrote:

> אני חושב שהגיע הזמן להקים גוף בשם מחלקת תלונות בעמותה. הגוף יחזיק שוטרים
> בתשלום שיחקרו את הנסיבות של כל אירוע ויאפשרו לנו להמליץ למשטרה אם צריך
> להעמיד מישהו לדין.
>
> On Thu, Jun 20, 2019, 12:04 Ori Idan <o...@heliconbooks.com> wrote:
>
>> הדבר הבסיסי בהליך תקין הוא לאפשר לאדם שעליו מתלוננים לתת את הגרסה שלו.
>> אם (כמו במקרה שלי) לא מאפשרים לאדם לתת את הגרסה שלו מדובר בעמותה שרוצה
>> לאפשר לסתום פיות ולנהוג בצורה שרירותית כלפי חברים.
>> המקרה שלי הוא דוגמה ברורה לכיצד הועד פגע בי ולפי הלך הדברים עושה רושם
>> שהפגיעה היא במכוון (מאחר שהועד סירב בכל תוקף להתנצל גם כשהובהר לו שהליך
>> משפטי לא מתקיים מאחר שלא הוגש כתב אישום).
>>
>> --
>> Ori Idan CEO Helicon Books
>> http://www.heliconbooks.com
>>
>>
>>
>>
>>
>> On Thu, Jun 20, 2019 at 11:52 AM Omer Zak <w...@zak.co.il> wrote:
>>
>>> אינני מבין איפה יש "סתימת פיות" בדרישה ממארגני כנס לקרוא לאדם, שהוגשה
>>> נגדו תלונה על הפרת קוד התנהגות בכנס, שיבוא ויתן את הגירסה שלו למה שקרה
>>> - לפני שהם דורשים ממנו לאסוף את החפצים שלו ולעוף מהכנס.
>>>
>>> משה, האם תוכל להאיר את עיניי בנקודה זו?
>>>
>>>
>>>
>>> On Thu, 2019-06-20 at 11:33 +0300, Moshe Schindler wrote:
>>> > בוקר טוב,
>>> >
>>> > אמנם אני לא חבר או ידיד העמותה (למרות שנושאיה קרובים לליבי) ולאור
>>> > הכיוון שנראה שמנסים לקחת אותה גם כנראה לא אהיה, אולם נראה לי
>>> > שהההצעות כאן מנסות לכפות מנגנון של ״סתימת פיות״.
>>> > הגיוני שידברו על אדם מוכר שנתפס בקללתו או להפך השיג הישג מרשים,
>>> > הגיוני שגוף מסוים יתנער או יתהדר במעשיו של מי מחבריו גם אם הם לא
>>> > קשורים ישירות לפעולותיו של הפרט בגוף.
>>> >
>>> > כמובן שמין הראוי הוא גם שמי שמוביל גוף מסויים יהיה מסוגל לעמד בלחצים
>>> > פנימיים וחיצוניים המגיעים מגורמים שונים, שהם חלק בלתי נפרד ממנהיגות
>>> > ואחריות ולכן הערכתי המלאה לחברי הועד ומנהלי העמותה.
>>> >
>>> > תקופות קשות קורות לכל אדם, במיוחד לאנשים שעושים לפעמים התהליך ארוך,
>>> > לפעמים התהליך קשה , ולפעמים התהליך לא מכובד, זה חלק בלתי נפרד מהחיים
>>> > הבוגרים, נכון שלכל אדם גם הזכות לחפות, והזכות להגן על עצמו במערכת
>>> > החוק והצדק, אולם אי אפשר לשמור על חסיון הדברים, אי אפשר למנוע דיבור
>>> > על הנושא, ואי אפשר למנוע גינויים למעשים מסויימים, מספיק לפתוח את
>>> > מהדורות החדשות ולראות מצבים דומים לאנשים חשובים מאוד, ההצלחה היחידה
>>> > היא מעבר התהליך וניקוי השם באמצעים חוקיים, או סיום תשלום ״החוב
>>> > לחברה״, גבורה קטנה היא לנסות לכפות על גוף קטן וחלש דברים לא ראויים.
>>> >
>>> > יום טוב לכולם,
>>> >
>>> >
>>> > משה        שינדלר
>>> > mosh...@gmail.com
>>> > > On 20 Jun 2019, at 10:45, Omer Zak <w...@zak.co.il> wrote:
>>> > >
>>> > > מהפרטיכל של האסיפה הקודמת שהגיע אלי (ובאיחור ניכר!) אי אפשר היה
>>> > > לדעת
>>> > > שהיה דיון רציני.
>>> > > לא פורטו הנימוקים בעד ונגד.
>>> > > מבחינה מעשית, מבחינתי לא התקיים דיון.
>>> > >
>>> > > (וזאת בניגוד, למשל, לדיונים בכנסת, שעוברים תמלול מלא ואפשר לדעת
>>> > > לאחר
>>> > > מעשה על מה בדיוק דיברו, מה היו הנימוקים לכל צד ואפילו חלק מקריאות
>>> > > הביניים.)
>>> > >
>>> > > כמו כן, קרו מאז אירועים שלדעתי חידדו את הצורך בהליך תקין. אני
>>> > > מתכוון,
>>> > > למשל, לפרשת נמרוד ברנע ומר"צ.
>>> > >
>>> > > אני מציע שמישהו שהיה בדיון אז יסכם את הנימוקים בעד ונגד הליך תקין
>>> > > שעלו
>>> > > בדיון ההוא, למען כל אלה שלא באו לאסיפה הכללית.
>>> > >
>>> > >
>>> > >
>>> > > On Thu, 2019-06-20 at 10:22 +0300, Meir Maor wrote:
>>> > > > הדיון הזה על הליך תקין היה באסיפה הקודמת, למה אנחנו ממחזרים
>>> > > > נושאים
>>> > > > שנדונו ונפסלו?
>>> > > >
>>> > > > On Thu, Jun 20, 2019, 10:10 Omer Zak <w...@zak.co.il> wrote:
>>> > > > > ההצעות שלי באות בעקבות פרשיות כמו:
>>> > > > > א. נמרוד ברנע שהועף ממר"צ בגלל מעשים שיוחסו לו ושלא בוצעו במהלך
>>> > > > > פעילויות של מר"צ.
>>> > > > > http://rotter.net/forum/scoops1/551018.shtml
>>> > > > > ב. לארי גארפילד שהועף מהעמותה שמנהלת את פרויקט דרופל בגלל
>>> > > > > התנהגות
>>> > > > > מינית
>>> > > > > שהיתה בהסכמה הדדית אבל לא היתה מקובלת על מנהיגי העמותה.
>>> > > > > https://www.inc.com/sonya-mann/drupal-larry-garfield-gor.html
>>> > > > >
>>> > > > > כמו כן, לדעתי שלומם ובטחונם של משתתפים בפעילויות של עמותת המקור
>>> > > > > זה
>>> > > > > לא
>>> > > > > רק בטחון מפני אלימות והטרדות, אלא גם מפני האשמות שווא.
>>> > > > >
>>> > > > > הערות נוספות - להלן, מסומנות ב-"[עומר]".
>>> > > > >
>>> > > > >
>>> > > > > On Thu, 2019-06-20 at 09:04 +0300, doron wrote:
>>> > > > > >
>>> > > > > > היי עומר,
>>> > > > > > התייחסויותיי בגוף המייל .
>>> > > > > >
>>> > > > > > On 20.6.2019 0:20, Omer Zak wrote:
>>> > > > > > > ברצוני להציע שתי הצעות לסדר היום באסיפה הכללית של ה-
>>> > > > > > > 1.7.2019.
>>> > > > > > >
>>> > > > > > > 1. לקבוע שכל אירוע שמאורגן ע"י או תחת חסות המקור יכלול
>>> > > > > > > בתקנון
>>> > > > > > > ההתנהגות
>>> > > > > > > (ו/או קוד ההתנהגות) שלו גם התחייבות לתהליך תקין.
>>> > > > > > התחייבות להליך תקין כבר קיימת בכל עמותה מעצם היותה עמותה.
>>> > > > > ההתחייבות
>>> > > > > > היא כלפי המדינה דרך רשם העמותות .
>>> > > > >
>>> > > > > [עומר] הכוונה שלי היא להתחייבות לתהליך תקין כלפי כל המשתתפים
>>> > > > > בפעילויות
>>> > > > > של העמותה - יהיו אלה חברים, ידידים, או אנשים מהרחוב ששילמו דמי
>>> > > > > כניסה
>>> > > > > לפעילויות של העמותה.
>>> > > > >
>>> > > > > שלא יקרה, למשל, שיעיפו אדם ביום הראשון של כנס בן 3 ימים, שאליו
>>> > > > > הוא
>>> > > > > נרשם
>>> > > > > וטס מחו"ל לארץ במיוחד כדי להשתתף בו, בגלל תלונה מידידה קנאית על
>>> > > > > נגיעות
>>> > > > > לא הולמות שבעצם התקיימו בהסכמה הדדית.
>>> > > > >
>>> > > > > הליך תקין יכול להתממש כאן, למשל, על ידי שימוע מהיר, שבו הוא
>>> > > > > יסביר
>>> > > > > שהיתה
>>> > > > > לו מערכת יחסים קודמת עם המתלוננת ושיש כאן סיפור של נקמנות בגלל
>>> > > > > קנאה, כי
>>> > > > > היא תפסה אותו משוחח בהתלהבות עם מישהי אחרת.
>>> > > > >
>>> > > > > ואז ברגע שמארגני הכנס משתכנעים שהוא אינו מהווה סכנה למשתתפים או
>>> > > > > משתתפות
>>> > > > > אחרים של הכנס, יתנו לו להישאר בכנס - כי אין ממנו סכנה מיידית
>>> > > > > למשתתפי או
>>> > > > > משתתפות הכנס. כמו כן, הם יסייעו למתלוננת להגיש תלונה במשטרה כך
>>> > > > > שהעניין
>>> > > > > יעבור לטיפולה מכאן והלאה.
>>> > > > >
>>> > > > >
>>> > > > > > > הצעה לדוגמא לשינוי בקוד ההתנהגות של כנסי אוגוסט פינגווין
>>> > > > > עתידיים
>>> > > > > > > (וניתן
>>> > > > > > > לאמץ שינויים דומים גם עבור פעילויות אחרות) נמצאת ב:
>>> > > > > > > https://github.com/tddpirate/AugustPenguin/pull/1/files
>>> > > > > > >
>>> > > > > > > 2. העמותה מצהירה בזה שהיא אינה אחראית, אינה מפקחת ואינה
>>> > > > > > > מתערבת
>>> > > > > > > במעשיהם
>>> > > > > > > של חברי וידידי העמותה, שרלבנטיים לתקנון התנהגות ו/או קוד
>>> > > > > התנהגות,
>>> > > > > > > מחוץ
>>> > > > > > > לפעילויות שמאורגנות ו/או תחת חסות העמותה במרחב הפיזי ו/או
>>> > > > > > > במרחב
>>> > > > > > > הקיברנטי (יעני רשימות דיוור, אתרי אינטרנט בשליטת העמותה
>>> > > > > > > וכו').
>>> > > > > >
>>> > > > > > למה העמותה צריכה להצהיר שהיא אינה אחראית על מעשיי ? הרי ממילא
>>> > > > > מעולם
>>> > > > > > היא לא היתה אחראית עליהם , כך גם על מעשיך ומעשי אחרים .
>>> > > > > > היא אפילו לא יכולה להיות אחראית למעשינו בכאשר יש אירוע של
>>> > > > > > עמותה ,
>>> > > > > לכל
>>> > > > > > היותר יכולים לזרוק אותנו החוצה אם לא נתנהג כיאות - זו הסנקציה
>>> > > > > היחידה
>>> > > > > > שיש לה
>>> > > > >
>>> > > > > [עומר] למרבה הצער, בשנים האחרונות מאז התחיל הסיפור של תקינות
>>> > > > > פוליטית,
>>> > > > > עמותות רואות את עצמן אחראיות באחריות שילוחית למעשים של פעילים
>>> > > > > שלהן
>>> > > > > מחוץ
>>> > > > > לפעילויות העמותה. גם אם עמותה אינה רואה את עצמה אחראית למעשי
>>> > > > > פעיליה,
>>> > > > > דעת הקהל לעתים קרובות דורשת מהעמותה לקחת אחריות.
>>> > > > >
>>> > > > > לכן צריך הצהרה חד משמעית בתקנון של העמותה שהעמותה אחראית למה
>>> > > > > שקורה
>>> > > > > בפעילויותיה, ואינה אחראית למעשי פעיליה מחוץ לעמותה. כמו כן,
>>> > > > > בפרסומים
>>> > > > > רשמיים של העמותה צריכה להופיע הצהרה כזו, לשם ניהול ציפיות
>>> > > > > הציבור.
>>> > > > >
>>> > > > >
>>> > > > > > > במידה וחבר או ידיד עמותה יואשם בהתנהגות לא הולמת (ז"א
>>> > > > > > > התנהגות
>>> > > > > שמפרה
>>> > > > > > > תקנון התנהגות ו/או קוד התנהגות) מחוץ לפעילות של העמותה,
>>> > > > > > > העמותה
>>> > > > > > > תנקוט
>>> > > > > > > איך ורק בצעדים המינימליים הדרושים כדי להבטיח את שלומם
>>> > > > > > > ובטחונם
>>> > > > > של
>>> > > > > > > המשתתפים בפעילויות של העמותה.
>>> > > > > >
>>> > > > > > פה אתה קצת מסתבך . מהי התנהגות לא הולמת ומי אמור להאשים ?
>>> > > > >
>>> > > > > [עומר] לצורך העניין, התנהגות לא הולמת זו התנהגות שהיתה עלולה
>>> > > > > לסכן
>>> > > > > את
>>> > > > > שלומם ובטחונם של משתתפים בפעילות של העמותה, אם היתה קורית במהלך
>>> > > > > פעילות
>>> > > > > של העמותה.
>>> > > > > סוג נוסף של "התנהגות לא הולמת" לצורך העניין זה התנהגות, שאינה
>>> > > > > מקובלת על
>>> > > > > רוב הציבור (או חלק גדול ממנו, או על קבוצת לחץ צעקנית) ושקרתה
>>> > > > > מחוץ
>>> > > > > לפעילות העמותה.
>>> > > > >
>>> > > > > דוגמא: מאן דהוא משתתף בפעילות של העמותה. יש נגדו תלונה שהוא, לא
>>> > > > > עלינו,
>>> > > > > פדופיל שפגע מינית בכמה ילדים.
>>> > > > > האם להעיף אותו מפעילויות העמותה? אם אין ילדים מתחת לגיל 18
>>> > > > > בפעילויות
>>> > > > > העמותה - לפי ההצעה שלי, אין להעיף אותו, כי זה אינו דרוש לשמירה
>>> > > > > על
>>> > > > > שלומם
>>> > > > > ובטחונם של המשתתפים בפעילויות.
>>> > > > > ואם הוא פעיל של העמותה, העמותה אינה אחראית למעשיו מחוץ
>>> > > > > לפעילויות
>>> > > > > העמותה. זה עניין למשטרה ולבתי המשפט של המדינה, לא לעמותה.
>>> > > > >
>>> > > > >
>>> > > > > >  הרי אין כזו עבירה בחוק של התנהגות לא הולמת וממילא אין יכולת
>>> > > > > להאשים
>>> > > > > > בצורה רשמית משפטית אדם במשהו שאינו עבירה על החוק . האם הכוונה
>>> > > > > שסתם
>>> > > > > > מישהו יאשים ? כלומר אם אני מאשים אותך בהתנהגות לא הולמת ,
>>> > > > > > במקום
>>> > > > > שזה
>>> > > > > > יתברר היכן שזה צריך להתברר אתה רוצה שעמותה תנקוט עמדה בטרם
>>> > > > > > יהיה
>>> > > > > משהו
>>> > > > > > רשמי ?
>>> > > > >
>>> > > > > [עומר] קודי התנהגות בכנסים ובפעילויות של עמותות לקידום תוכנה
>>> > > > > חופשית
>>> > > > > עוסקים בדיוק בהתנהגות לא הולמת, שאינה מהווה עבירה על החוק, אבל
>>> > > > > גורמת
>>> > > > > להרגשת אי-נוחות וחוסר בטחון בשכבות אוכלוסיה מוחלשות מסוימות.
>>> > > > >
>>> > > > > ההצעה שלי היא להגדיר במפורש שקודי ההתנהגות למיניהם אינם חלים על
>>> > > > > התנהגות
>>> > > > > מחוץ לפעילויות של העמותה והעמותה מסירה מעל עצמה כל אחריות
>>> > > > > לאכיפתם
>>> > > > > מחוץ
>>> > > > > לפעילויות של העמותה.
>>> > > > >
>>> > > > >
>>> > > > > > עמותה לא אמורה לנקוט רק בצעדים מינימאלים לאבטחת שלומם ובטחונם
>>> > > > > > של
>>> > > > > > משתתפים , כמו בכל אירוע ציבורי , כגוף שיוזם את האירוע ,
>>> > > > > > העמותה
>>> > > > > אמורה
>>> > > > > > לדאוג בצורה אקטיבית לשלום המשתתפים ולא לנקוט בגישה מינימאלית
>>> > > > > > ,
>>> > > > > לכן
>>> > > > > > עושים את הכנסים באולם מסודר (בעצם שכירת האולם מבצעים יותר מצד
>>> > > > > > מינימאלי ) כי אחרת אפשר היה לעשות את הכנסים על שפת הים ..
>>> > > > > > (שגם שם
>>> > > > > > היינו אמורים להיות אחראים ולעשות דברים שיבטיחו את שלום
>>> > > > > > המשתתפים).
>>> > > > > > אגב, זה לא משהו שכל עמותה וכל גוף מגדיר לעצמו .. יש חוק ויש
>>> > > > > > תקנות
>>> > > > > > ובכל פעם שיש התכנסות של כמות גדולה אז זה צריך להיות במקומות
>>> > > > > > שעברו
>>> > > > > > אישור מכבי אש וכו' (דבר שממילא קיים באותם אולמות כינוס מעצם
>>> > > > > > זה
>>> > > > > שיש
>>> > > > > > להם רשיון עסק) .
>>> > > > >
>>> > > > > [עומר] כאשר בוחרים בין שכירת אולם להתכנסות בחוף הים, אין כאן
>>> > > > > סתירה
>>> > > > > בין
>>> > > > > הבטחת בטחונם ושלומם של משתתפים לבין פגיעה אפשרית באדם שלכאורה
>>> > > > > מסכן
>>> > > > > את
>>> > > > > שלומם ובטחונם.
>>> > > > >
>>> > > > > אבל כאשר מגיבים לתלונה נגד אדם שלכאורה פגע במשתתפים אחרים
>>> > > > > בפעילות,
>>> > > > > וקיים הצורך לאזן בין הפגיעה בהם לבין הפגיעה בו - צריך שהפגיעה
>>> > > > > בו
>>> > > > > תהיה
>>> > > > > המינימום שדרוש להבטחת שלומם ובטחונם של שאר המשתתפים.
>>> > > > >
>>> > > > >
>>> > > > > > > העמותה אינה מתיימרת למלא את מקומם של המשטרה או בתי המשפט
>>> > > > > > > ולא
>>> > > > > תנקוט
>>> > > > > > > בצעדי עונשין כלפי אנשים שלכאורה התנהגו בצורה לא הולמת.
>>> > > > > >
>>> > > > > > לא רק שהיא לא מתיימרת היא גם לא יכולה - אז למה להצהיר את זה ?
>>> > > > > > אף
>>> > > > > אחד
>>> > > > > > בישראל לא יכול להחליף את המשטרה או בתי המשפט בישראל .
>>> > > > >
>>> > > > > [עומר] למרבה הצער, זה בדיוק מה שעמותות עשו בפרשיות שציינתי
>>> > > > > בתחילת
>>> > > > > מכתבי
>>> > > > > זה, ויש עוד פרשיות.
>>> > > > >
>>> > > > >
>>> > > > > >
>>> > > > > > דורון
>>> > > > > >
>>> > > > > > > כדי למנוע מחלוקות הנוגעות לאירועי עבר, אני מציע שתחולת
>>> > > > > > > ההצעה
>>> > > > > הזו לא
>>> > > > > > > תהיה רטרואקטיבית, אלא תהיה רק מיום האסיפה הכללית והלאה.
>>> > > > > > >
>>> > > > > > > בברכה,
>>> > > > > > > --- עומר זק
>>> > > > > > >
>>> > > > > > >
>>> > > > > > >
>>> > > > > > > On Mon, 2019-06-17 at 20:39 +0300, Ddorda wrote:
>>> > > > > > > > שלום חברים וחברות,
>>> > > > > > > >
>>> > > > > > > > אנו מתכוונים לכנס שתי אסיפות כלליות של עמותת המקור בתקופה
>>> > > > > הקרובה.
>>> > > > > > > > אסיפה ראשונה תתקיים בתאריך 01/07/2019 בשנקר, בה הכוונה
>>> > > > > > > > היא
>>> > > > > לדון
>>> > > > > > > > במינוי רו״ח, שינוי תקנון לביטוח ושיפוי נושאי משרה בעמותה,
>>> > > > > והצעת
>>> > > > > > > > הועד
>>> > > > > > > > להוציא את אורי עידן מהעמותה בשל פעילותו כנגד העמותה וכנגד
>>> > > > > ממלאי
>>> > > > > > > > תפקידים בה.
>>> > > > > > > > אסיפה שנייה תתקיים מאוחר יותר, ותכיל אישור דוחות לשנת
>>> > > > > > > > 2018
>>> > > > > > > > ונושאים
>>> > > > > > > > נוספים ככל שידרשו.
>>> > > > > > > >
>>> > > > > > > > סדרי היום המדוייקים והזמנות רשמיות לאסיפות יתפרסמו בהמשך.
>>> > > > > > > >
>>> > > > > > > > מי שמעוניין להעלות נושאים לסדר היום של האסיפות, מוזמן
>>> > > > > > > > לעשות
>>> > > > > זאת
>>> > > > > > > > בפניה
>>> > > > > > > > לועד בכתובת ‏bo...@hamakor.org.il או בדיסקורס של העמותה
>>> > > > > > > > https://forum.hamakor.org.il/t/topic/115. מי שרוצה שהצעתו
>>> > > > > תישקל
>>> > > > > > > > לאסיפה הקרובה מתבקש לעשות זאת עד ליום חמישי ה-20/6.
>>> > > > > > > >
>>> > > > > > > >
>>> > > > > > > > בשם הועד המנהל,
>>> > > > > > > > דור דנקנר
>>> --
>>> "Prior to capitalism, the way people amassed great wealth was by
>>> looting, plundering and enslaving their fellow man. Capitalism made it
>>> possible to become wealthy by serving your fellow man." - Walter E.
>>> Williams
>>> My own blog is at https://tddpirate.zak.co.il/
>>>
>>> My opinions, as expressed in this E-mail message, are mine alone.
>>> They do not represent the official policy of any organization with
>>> which I may be affiliated in any way.
>>> WARNING TO SPAMMERS: at https://www.zak.co.il/spamwarning.html
>>>
>>>
>>> _______________________________________________
>>> Discussions mailing list
>>> Discussions@hamakor.org.il
>>> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
>>
>> _______________________________________________
>> Discussions mailing list
>> Discussions@hamakor.org.il
>> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
>
> _______________________________________________
> Discussions mailing list
> Discussions@hamakor.org.il
> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות