קודם כל ברצוני להתנצל אם משהו מדברי ומעשי פגע במי מחברי וידידי העמותה.
כמו כן ברצוני להבהיר שאין בכוונתי לפעול כנגד העמותה או כנגד מטרות העמותה.

יחד עם זאת יש לזכור שהועד פעל באופן מכוון לפגוע בי. אני אומר זאת מהסיבות
הבאות:
1. פרסום (לא חוקי) של כתבה בעיתון מבלי שהנושא נבדק. הפרסום היה בכל דרך שיש
בידו של הועד, הן ברשימת התפוצה והן בפייסבוק (מהפייסבוק הפרסום הוסר בסופו של
דבר).
2. מניעת היכולת שלי להגיב (גם זה בסופו של דבר הוסר)
3. הבהרה שהועד אינו הולך להתנצל על מעשיו.
4. הצעה דחופה לסדר היום להוציא אותי מהעמותה מבלי שהבהירו לי מה במעשי פוגע
בעמותה.
אני מצהיר שאין בכוונתי לפגוע בעמותה, יחד עם זאת אני שומר לעצמי את הזכות
לפעול בכל דרך (כולל הגשת קובלנה פלילית) כנגד אותם חברי ועד שפגעו בי באופן
מכוון. בכל מעשה שאבחר לעשות אשתדל למנוע פגיעה בעמותה.


-- 
Ori Idan CEO Helicon Books
http://www.heliconbooks.com
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות