תפסיק לאכול ת'ראש אתה כבר שנה מבלבל במח על עניינך האישיים שבמקרה הטוב לא
נוגעים לאף אחד, ובמקרה הרע פשוט חופרים ומציקים!


שחרר- תמשיך  באפיקים שלך, ותן לנו לחיות להמשיך להספים פה לא ייתן לך כלום.

רק בריאות!
On Thu, Jun 20, 2019 at 12:40 PM Ori Idan <o...@heliconbooks.com> wrote:

> קודם כל ברצוני להתנצל אם משהו מדברי ומעשי פגע במי מחברי וידידי העמותה.
> כמו כן ברצוני להבהיר שאין בכוונתי לפעול כנגד העמותה או כנגד מטרות העמותה.
>
> יחד עם זאת יש לזכור שהועד פעל באופן מכוון לפגוע בי. אני אומר זאת מהסיבות
> הבאות:
> 1. פרסום (לא חוקי) של כתבה בעיתון מבלי שהנושא נבדק. הפרסום היה בכל דרך שיש
> בידו של הועד, הן ברשימת התפוצה והן בפייסבוק (מהפייסבוק הפרסום הוסר בסופו של
> דבר).
> 2. מניעת היכולת שלי להגיב (גם זה בסופו של דבר הוסר)
> 3. הבהרה שהועד אינו הולך להתנצל על מעשיו.
> 4. הצעה דחופה לסדר היום להוציא אותי מהעמותה מבלי שהבהירו לי מה במעשי פוגע
> בעמותה.
> אני מצהיר שאין בכוונתי לפגוע בעמותה, יחד עם זאת אני שומר לעצמי את הזכות
> לפעול בכל דרך (כולל הגשת קובלנה פלילית) כנגד אותם חברי ועד שפגעו בי באופן
> מכוון. בכל מעשה שאבחר לעשות אשתדל למנוע פגיעה בעמותה.
>
>
> --
> Ori Idan CEO Helicon Books
> http://www.heliconbooks.com
>
>
>
> _______________________________________________
> Discussions mailing list
> Discussions@hamakor.org.il
> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות