On Thu, 2019-06-20 at 22:10 +0300, Shlomi Fish wrote:
> 2. לי נמאס כבר מהדיונים בנושא ברשימת הדיוור הזאת ואני מאמין שגם לרוב
> המנויים
> האחרים בה.

יש בעיה שרשימת דיוור זו משמשת לכמה תפקידים נפרדים.
א. דיונים טכניים (גירסה עברית של Linux-IL,
אם תרצו).
ב. דיונים מינהליים בקשר לניהול ותפקוד עמותת המקור - דיונים לקראת אסיפות
כלליות, ויכוחים על מדיניות העמותה. אלה הם נושאים שראוי שתהיה להם במה זו
או אחרת.

אני מציע לפצל את רשימת הדיוור הזו כדלהלן:

discussions@hamakor.org.il
עכשיו תשמש לדיונים מינהליים.
כמו כן, כל מה שיפורסם ב-annou...@hamakor.org.il
יפורסם גם כאן (אבל לא ההיפך).

freesoftw...@hamakor.org.il
תשמש לדיונים טכניים.
עם הקמת רשימת freesoftw...@hamakor.org.il,
כל המנויים הקיימים יירשמו אליה אוטומטית.
במשך הזמן מנויים שאינם מעוניינים בפוליטיקה ארגונית יסירו את עצמם מ-disc
ussi...@hamakor.org.il
ויישארו מנויים רק על freesoftw...@hamakor.org.il.

ואז יבוא שלום על ישראל ותהיה במה לדיונים פוליטיים ומינהליים.


>  אורי, הדרך הפשוטה ביותר למנוע נזק ועוגמת נפש נוספים היא לוותר על
> פעילות נוספת בגין כל עוול שייתכן שנעשה לך על ידי ממלאי תפקידים
> בעמותה, ולהפסיק
> לדוש בנושא לאלתר. יש דברים חשובים יותר והנזק שנגרם לך בעבר על ידי ועד
> המקור הוא
> לא גדול.

מעניין שכאשר יוחסו לאורי עידן המעשים שיוחסו לו, חשבו שזה סיפור גדול,
מזעזע וראוי לגינוי  בכל פה. מיהרו לזרוק לפח האשפה את חזקת החפות (או
ליתר דיוק, את מה שהסנהדרין הבינו לפני 2000 שנה - שאם כל חברי הסנהדרין
מרשיעים מישהו ואין אף קול לזכותו, יש כאן משהו מסריח).

ועכשיו, כשמתברר שייתכן שההר הוליד עכבר, מתחילים לטעון שזה היה עניין של
מה בכך ומתעלמים מהנזק העסקי שנגרם בגלל הפגיעה בשמו הטוב של אורי עידן,
במיוחד בתקופה זו שבה המדיניות היא להאמין למתלוננות ויהי מה.

--- עומר זק


-- 
"Prior to capitalism, the way people amassed great wealth was by
looting, plundering and enslaving their fellow man. Capitalism made it
possible to become wealthy by serving your fellow man." - Walter E.
Williams
My own blog is at https://tddpirate.zak.co.il/

My opinions, as expressed in this E-mail message, are mine alone.
They do not represent the official policy of any organization with
which I may be affiliated in any way.
WARNING TO SPAMMERS:  at https://www.zak.co.il/spamwarning.html


_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות