Také bych rád pomohl odhalení této chyby taže připojím mé poznatky:
- četnost chyby je ve všech verzích PSPadu stejná (32b, 64b, stabilní i
vývojová)
- není to vázané na OS (děje se to na Win7, 10, 11)
- není to ani věc konfigurace PSPadu (začne to dělat hned i u nové
instalace) - jediné co změním v konfiguraci editoru je šířka bloku
odsazení
- v mém případě dělám v 99% na FTP takže pozorování je při této
práci
- výskyt těch znaků nesouvisí s tím že by při editaci souboru PSPadu
spadl nebo vyhodil chybovu hlášku (typické padání při zavírání,
otvírání,...) chyba se objeví i když PSPad nehodí žádnou chybu
- v mém případě je problém téměř jen v PHP souborech (otvírám také
CSS, JS, XML, ale tam jsem to potkal snad jedinkrát u CSS)
- vždy se tyto znaky objeví na místě ukončovací složené závorky }
nějakého bloku. A k tomu VŽDY jen v případě že ta závorka má před
sebou TAB (u mě je to na 95% že je to jen jeden TAB). Pokud je závorka na
prvním znaku řádku, k chybě nedojde.
- výskyt toho znaku nesouvisí s místem editace souboru (dělám malou úpravu
na řádku 750 a na řádku 200 se objeví chyba)
- myslím že ta chyba tam neskočí až při ukládání, ale někdy při
editaci
- při práci mám otevřeno v PSPAdu max 10 souborů (malé PHP v řádu
jednotek-desítek kb), otevřený panel s FTP a jinak nic (žádný průzkumník
kódu, monitor schránky,...)

Ale osobně jsem v posledních verzích narazil na problém s klávesnicí -
myslel jsem že je to nějakou nabořenou konfigurací PSPadu ale začalo to
dělat hned i po nové instalaci. Edituju soubor a zničehonic přestane
fungovat např. klávesa end (jen v PSpadu, ostatní programy v pohodě) -
případně home nebo shift+home, šipka doprava,.. vždy jen jedna z těch
kláves. Výskyt také náhodný. Řešením je uložit, zavřít a znova
otevřít ten samý soubor a klávesy zase jedou (stává se na w7,10 i 11 -
různé instalace PSpadu)

-- 
<https://forum.pspad.com/read.php?4,76932,78659>
PSPad freeware editor https://www.pspad.com

Odpovedet emailem