Ola a tod en s.

Suso, non dramatices. Entende as cousas polas boas e non como ti queres, 
porfavor.

Falamos de seguir modelos como o de Kernel, os DebianDeveloper e os MOTU. Creo 
que sobradamente demostran que funcionan e que se obten calidade no que se fai.

Falamos de redes de confianza e que cada un se adique ao que mellor se lle dá e 
sobre todo organizar a coordinación dos proxectos. Intentar formalizar ata un 
punto, reunión de seguimento dentro de cada grupo (que poden ser por 
videoconferencia, por irc, polo que cada grupo estime oportuno). E nos g11n que 
se celebren ao ano dar contas, informar do proxecto e entre todos avaliar o 
traballo. E voltar a acordar e definir o traballo nos seguintes meses.

Creo que o sistema que hai agora é máis nazi. Dependese dun coordinador para 
case todos os proxectos ou dunha soa persoa que pode remitir cambios e o resto 
traballa pola súa conta. Colle os proxectos e mentres non os traduce ahí está. 
Alguén so pediu pero non se sabe cando o rematará. Moitos proxectos colleunos 
unha persoa, non os voltou a traducir e están parados porque ninguen se quere 
meter a traducilo porque lle poida parecer mal. Falta organización e que a 
comunidade acorde como se fan as cousas, que grupos van levar os proxectos 
(estes presentanse voluntarios cun plan de traballo) e que estes informen do 
estado do proxecto periodicamente.

Creo que habería que definir esto ben, nun regulamente e ter ahí as bases para 
funcionar. Regualmente interno, códigos de conduta, ... que se pode aproveitar 
moito do que xa hai noutros proxectos.

Ahí queda eso. Eu simplemente apunto algo que me parece coherente e que podería 
estar ben.

Unha aperta.----- Mensaje original -----
De: Suso Baleato <suso.baleato en gmail.com>
Para: Comunidade de tradución de software libre ao galego <g11n en mancomun.org>
Enviado: Fri, 30 Oct 2009 15:08:09 +0100 (CET)
Asunto: Re: [G11n] Proposta de organización da comunidade de tradución

A min eso das vangardas, as elites dirixentes e demais... sóname moito a
dictaduras e sistemas autoritarios. E iso de que os "que están arriba" non
perdan tempo cos que "están abaixo"... en fin... esta é unha visión demasiado
clasista, xerárquica e claramente patriarcal. Non me extraña que a xente fuxa
de nós con esta forma de ver as cousas... non vos dades conta de que é como
un III Reich en miniatura?? Só falta Hitler! 

Eu dende logo manifesto dende xa a miña disconformidade coa implatación dun
modelo nazi para a galeguización de software. Antes que iso pásome ao
español.


Enrique Estevez escrebeu:
> Boas.
> 
> Falando, discutindo e dándolle voltas ao asunto, creo que se podería artellar 
> unha solución basada en consenso e na que cada grupo dos que existen hoxe 
> tome un rol e a partir de ahí crear grupos que coordenen proxectos e darlle 
> unha utilidade tanto a infraestrucutra que está montando na CIF, como as 
> xestións de Trasno e a futuras. E o máis importante, definir o papel dos 
> encontros chamados g11n.
> 
> Eu creo que se debería artellar o tema da tradución en grupos de 
> coordinación. Cada grupo coordinaría un proxecto concreto e os seus membros 
> non deberían estar noutro grupo, salvo colaboracións puntuais para completar 
> o traballo nunha inminente release.
> 
> Falo de artellar algo basado en niveis. Por un lado os expertos en tradución 
> que se encargarían dos proxectos máis relevantes e grandes (pola súa 
> importancia e visibilidade premia a calidade da tradución e que non se perdan 
> release, conseguir o 100% da tradución). Por outro lado, un nivel intermedio 
> de xente que comeza a levar proxectos en solitario, vexase en local ou en 
> liña, pero non moi grandes ou que non forman parte da base do escritorio que 
> emprega o 100% da xente. E por último, un nivel para os principantes, que 
> traducirían en liña, e para a xente que traduce esporadicamente.
> 
> A xente ascende por méritos e vaise gañando a confianza dos que están no 
> nivel superior. Podemos intentar artellar algo como fan cos debian developer 
> ou os MOTU. Isto permite aforrar tempo e esforzos no tema da revisión das 
> traducións e gañase autocoordinación en todos os aspectos que implican a 
> tradución. Pódense ata facer avaliacións periódicas que servan para subir dun 
> nivel a outro. Dar formación a xente que realmente quere ascender e colaborar 
> coa localización.
> 
> A xente que está no primeiro nivel son a vanguardia. Eles van a ser os 
> encargados e estar nos grupos de coordenacón e sacar adiante os proxectos 
> máis críticos.
> 
> Como se reparten os proxectos grandes: GNOME, KDE, OpenOffice, Mozilla 
> Firefox (e derivados), Ubuntu, OpenSuse, OpenSolaris, ... e outros.
> 
> A xente de forma voluntaria organizar grupos, cun coordinador, cunha segunda 
> persoa de confianza na que poder delegar para que se unha non pode, poida a 
> outra, e cun equipo fixo de tradutores a morte co proxecto. Cada grupo 
> presenta o seu equipo, o proxecto que quere levar, como van a funcionar, como 
> van a documentar todo e ata unha data que se comprometen a traballar unidos.
> 
> Quen reparte os proxectos?
> 
> Todos nunha reunión nun encontro do g11n. Aclaranse puntos, datas de traballo 
> e un calendario de entregas que se ten que firmar e pactar coa xente. 
> Chegados a esas datas hai que avaliar o seu traballo e pedir un informe sobre 
> o mesmo. Se eles queren seguir con ese proxecto, terán que traer outra 
> solicitude igual ca primeira na que dirán como van a facer e outra data de 
> compromiso. Se todos os presentes cremos que cumpriron co traballo e que 
> merecen seguir coa coordenación, pois voltase a firmar o novo acordo.
> 
> A xente que está no primeiro nivel, os expertos, non deberían perder o tempo 
> cos novatos, so en momentos puntuais ou se eles queren participar nas súas 
> listas. Deberían ter a súa propia lista, cada nivel de tradutores, e os de 
> arriba si que poden botar unha man aos que saben menos, pero estes non 
> deberían poder participar nelas. Si que poderían lelas, pero non entorpecer.
> 
> A xente se quere subir de nivel e ten capacidades pode. Se un non quere e 
> quere seguir axudando e colaborando cos novatos, pode quedarse ahí.
> 
> O encontros g11n deberían ser para coordinar e definir os grupos que 
> coordinan o traballo e para chegar a consensos no canto de terminoloxía, 
> glosarios, invertir esforzos en deseñar esta ferramenta, etc, ...
> 
> Habería que buscar algo deste tipo. Comezas polo escalafón máis baixo e se 
> queres e tes capacidades podes chegar a participar na tradución dos proxectos 
> grandes, ata coordinalos. Daselle a oportunidade de aprender a xente e de que 
> se lle recompense o traballo. Respetase a xente que leva máis tempo 
> traducindo e que a maiores pode ser un guía ou mentor para os novatos (aquel 
> que queira, xa que hai moitos que pasan desto).
> 
> Pensemos como funciona debian, o kernel linux, ..., habería que buscar algo 
> así. O que está arriba e por méritos e un pode chegar alí se se gaña a 
> confianza do voluntariado. Eu creo que hai proxectos dabondo para todos os 
> expertos que hai hoxe en día ou que se poden considerar así pola experiencia 
> que teñen e que se coordinarmos esto, poderíase opter unidade e captar máis 
> xente para a tradución. Hai que definir bases, olvidarse dos personalismos e 
> falar de grupos: o grupo de gnome, o de KDE, o de ubuntu, ..., e non de quen 
> o coordina, porque hoxe debería estar un e mañá outro. Non se pode meter un 
> ahí e sempre estar o mesmo. Ten que rotar entre os membros do grupo ou 
> chegado o momento pasar o proxecto a outro grupo.
> 
> E con respecto a infraestructura, pois habería que estudiar que se fai. Eu 
> creo que se pode aproveitar todo. Tanto o glossima, como o de Trasno e como o 
> que se está montando na CIF. Cada unha orientada a un nivel diferente ou a 
> unha función diferente. O da CIF para os novatos, polo de dar moitos 
> servizos, como foros, listas, servidores de tradución en liña. O glossima 
> para o tema dos acordos de terminoloxía, glosarios e busca de información. 
> Aquí plasmaríanse os acordos do g11n, tamén ao mellor os relativos aos 
> roadmap dos proxectos, que grupos os están levando e os seus membros. E o de 
> Trasno, pois servizos para os expertos, xa que cada nivel ten os seus 
> servizos. Non sei, son ideas, pero creo que se podería partir dunha base 
> deste tipo.
> 
> Eu lanzo a proposta, a ver se podemos pensar en unificar esforzos entre 
> todos, pensando en todos, nos diferentes perfiles de tradutores que pode 
> haber e de buscar unha forma de meritocracia que nos guíe a todos e que a 
> maioría queira seguir.
> 
> Unha aperta.
> 
> _______________________________________________
> G11n mailing list
> G11n en mancomun.org
> http://listas.mancomun.org/mailman/listinfo/g11n

-- 
http://susinho.pagina.de/
_______________________________________________
G11n mailing list
G11n en mancomun.org
http://listas.mancomun.org/mailman/listinfo/g11n

Responderlle a