Boas,

Eu tamén vexo que hai moito que mellorar no sistema actual, mais se queremos
atopar unha alternativa penso que moito máis prudente será tomarse un tempo
para a reflexión mentres lle damos continuidade aos proxectos que están marcha
e imos pensando en xuntarnos para falar.

Neste senso eu adhiro a proposta feita por Fran, facendo ademais un chamamento
á autocrítica por parte dos colectivos.

http://listas.mancomun.org/pipermail/g11n/2009-October/002870.html

En todo caso penso que unha proposta como a que fas requeriría dun nível de
concreción moito maior antes de ser plantexada en público, xustamente para
evitar malos entendidos.

Saúdos,

Enrique Estevez escrebeu:
> Ola a tod en s.
> 
> Suso, non dramatices. Entende as cousas polas boas e non como ti queres, 
> porfavor.
> 
> Falamos de seguir modelos como o de Kernel, os DebianDeveloper e os MOTU. 
> Creo que sobradamente demostran que funcionan e que se obten calidade no que 
> se fai.
> 
> Falamos de redes de confianza e que cada un se adique ao que mellor se lle dá 
> e sobre todo organizar a coordinación dos proxectos. Intentar formalizar ata 
> un punto, reunión de seguimento dentro de cada grupo (que poden ser por 
> videoconferencia, por irc, polo que cada grupo estime oportuno). E nos g11n 
> que se celebren ao ano dar contas, informar do proxecto e entre todos avaliar 
> o traballo. E voltar a acordar e definir o traballo nos seguintes meses.
> 
> Creo que o sistema que hai agora é máis nazi. Dependese dun coordinador para 
> case todos os proxectos ou dunha soa persoa que pode remitir cambios e o 
> resto traballa pola súa conta. Colle os proxectos e mentres non os traduce 
> ahí está. Alguén so pediu pero non se sabe cando o rematará. Moitos proxectos 
> colleunos unha persoa, non os voltou a traducir e están parados porque 
> ninguen se quere meter a traducilo porque lle poida parecer mal. Falta 
> organización e que a comunidade acorde como se fan as cousas, que grupos van 
> levar os proxectos (estes presentanse voluntarios cun plan de traballo) e que 
> estes informen do estado do proxecto periodicamente.
> 
> Creo que habería que definir esto ben, nun regulamente e ter ahí as bases 
> para funcionar. Regualmente interno, códigos de conduta, ... que se pode 
> aproveitar moito do que xa hai noutros proxectos.
> 
> Ahí queda eso. Eu simplemente apunto algo que me parece coherente e que 
> podería estar ben.
> 
> Unha aperta.
> 
> 
> 
> ----- Mensaje original -----
> De: Suso Baleato <suso.baleato en gmail.com>
> Para: Comunidade de tradución de software libre ao galego <g11n en 
> mancomun.org>
> Enviado: Fri, 30 Oct 2009 15:08:09 +0100 (CET)
> Asunto: Re: [G11n] Proposta de organización da comunidade de tradución
> 
> A min eso das vangardas, as elites dirixentes e demais... sóname moito a
> dictaduras e sistemas autoritarios. E iso de que os "que están arriba" non
> perdan tempo cos que "están abaixo"... en fin... esta é unha visión demasiado
> clasista, xerárquica e claramente patriarcal. Non me extraña que a xente fuxa
> de nós con esta forma de ver as cousas... non vos dades conta de que é como
> un III Reich en miniatura?? Só falta Hitler! 
> 
> Eu dende logo manifesto dende xa a miña disconformidade coa implatación dun
> modelo nazi para a galeguización de software. Antes que iso pásome ao
> español.
> 
> 
> Enrique Estevez escrebeu:
> > Boas.
> > 
> > Falando, discutindo e dándolle voltas ao asunto, creo que se podería 
> > artellar unha solución basada en consenso e na que cada grupo dos que 
> > existen hoxe tome un rol e a partir de ahí crear grupos que coordenen 
> > proxectos e darlle unha utilidade tanto a infraestrucutra que está montando 
> > na CIF, como as xestións de Trasno e a futuras. E o máis importante, 
> > definir o papel dos encontros chamados g11n.
> > 
> > Eu creo que se debería artellar o tema da tradución en grupos de 
> > coordinación. Cada grupo coordinaría un proxecto concreto e os seus membros 
> > non deberían estar noutro grupo, salvo colaboracións puntuais para 
> > completar o traballo nunha inminente release.
> > 
> > Falo de artellar algo basado en niveis. Por un lado os expertos en 
> > tradución que se encargarían dos proxectos máis relevantes e grandes (pola 
> > súa importancia e visibilidade premia a calidade da tradución e que non se 
> > perdan release, conseguir o 100% da tradución). Por outro lado, un nivel 
> > intermedio de xente que comeza a levar proxectos en solitario, vexase en 
> > local ou en liña, pero non moi grandes ou que non forman parte da base do 
> > escritorio que emprega o 100% da xente. E por último, un nivel para os 
> > principantes, que traducirían en liña, e para a xente que traduce 
> > esporadicamente.
> > 
> > A xente ascende por méritos e vaise gañando a confianza dos que están no 
> > nivel superior. Podemos intentar artellar algo como fan cos debian 
> > developer ou os MOTU. Isto permite aforrar tempo e esforzos no tema da 
> > revisión das traducións e gañase autocoordinación en todos os aspectos que 
> > implican a tradución. Pódense ata facer avaliacións periódicas que servan 
> > para subir dun nivel a outro. Dar formación a xente que realmente quere 
> > ascender e colaborar coa localización.
> > 
> > A xente que está no primeiro nivel son a vanguardia. Eles van a ser os 
> > encargados e estar nos grupos de coordenacón e sacar adiante os proxectos 
> > máis críticos.
> > 
> > Como se reparten os proxectos grandes: GNOME, KDE, OpenOffice, Mozilla 
> > Firefox (e derivados), Ubuntu, OpenSuse, OpenSolaris, ... e outros.
> > 
> > A xente de forma voluntaria organizar grupos, cun coordinador, cunha 
> > segunda persoa de confianza na que poder delegar para que se unha non pode, 
> > poida a outra, e cun equipo fixo de tradutores a morte co proxecto. Cada 
> > grupo presenta o seu equipo, o proxecto que quere levar, como van a 
> > funcionar, como van a documentar todo e ata unha data que se comprometen a 
> > traballar unidos.
> > 
> > Quen reparte os proxectos?
> > 
> > Todos nunha reunión nun encontro do g11n. Aclaranse puntos, datas de 
> > traballo e un calendario de entregas que se ten que firmar e pactar coa 
> > xente. Chegados a esas datas hai que avaliar o seu traballo e pedir un 
> > informe sobre o mesmo. Se eles queren seguir con ese proxecto, terán que 
> > traer outra solicitude igual ca primeira na que dirán como van a facer e 
> > outra data de compromiso. Se todos os presentes cremos que cumpriron co 
> > traballo e que merecen seguir coa coordenación, pois voltase a firmar o 
> > novo acordo.
> > 
> > A xente que está no primeiro nivel, os expertos, non deberían perder o 
> > tempo cos novatos, so en momentos puntuais ou se eles queren participar nas 
> > súas listas. Deberían ter a súa propia lista, cada nivel de tradutores, e 
> > os de arriba si que poden botar unha man aos que saben menos, pero estes 
> > non deberían poder participar nelas. Si que poderían lelas, pero non 
> > entorpecer.
> > 
> > A xente se quere subir de nivel e ten capacidades pode. Se un non quere e 
> > quere seguir axudando e colaborando cos novatos, pode quedarse ahí.
> > 
> > O encontros g11n deberían ser para coordinar e definir os grupos que 
> > coordinan o traballo e para chegar a consensos no canto de terminoloxía, 
> > glosarios, invertir esforzos en deseñar esta ferramenta, etc, ...
> > 
> > Habería que buscar algo deste tipo. Comezas polo escalafón máis baixo e se 
> > queres e tes capacidades podes chegar a participar na tradución dos 
> > proxectos grandes, ata coordinalos. Daselle a oportunidade de aprender a 
> > xente e de que se lle recompense o traballo. Respetase a xente que leva 
> > máis tempo traducindo e que a maiores pode ser un guía ou mentor para os 
> > novatos (aquel que queira, xa que hai moitos que pasan desto).
> > 
> > Pensemos como funciona debian, o kernel linux, ..., habería que buscar algo 
> > así. O que está arriba e por méritos e un pode chegar alí se se gaña a 
> > confianza do voluntariado. Eu creo que hai proxectos dabondo para todos os 
> > expertos que hai hoxe en día ou que se poden considerar así pola 
> > experiencia que teñen e que se coordinarmos esto, poderíase opter unidade e 
> > captar máis xente para a tradución. Hai que definir bases, olvidarse dos 
> > personalismos e falar de grupos: o grupo de gnome, o de KDE, o de ubuntu, 
> > ..., e non de quen o coordina, porque hoxe debería estar un e mañá outro. 
> > Non se pode meter un ahí e sempre estar o mesmo. Ten que rotar entre os 
> > membros do grupo ou chegado o momento pasar o proxecto a outro grupo.
> > 
> > E con respecto a infraestructura, pois habería que estudiar que se fai. Eu 
> > creo que se pode aproveitar todo. Tanto o glossima, como o de Trasno e como 
> > o que se está montando na CIF. Cada unha orientada a un nivel diferente ou 
> > a unha función diferente. O da CIF para os novatos, polo de dar moitos 
> > servizos, como foros, listas, servidores de tradución en liña. O glossima 
> > para o tema dos acordos de terminoloxía, glosarios e busca de información. 
> > Aquí plasmaríanse os acordos do g11n, tamén ao mellor os relativos aos 
> > roadmap dos proxectos, que grupos os están levando e os seus membros. E o 
> > de Trasno, pois servizos para os expertos, xa que cada nivel ten os seus 
> > servizos. Non sei, son ideas, pero creo que se podería partir dunha base 
> > deste tipo.
> > 
> > Eu lanzo a proposta, a ver se podemos pensar en unificar esforzos entre 
> > todos, pensando en todos, nos diferentes perfiles de tradutores que pode 
> > haber e de buscar unha forma de meritocracia que nos guíe a todos e que a 
> > maioría queira seguir.
> > 
> > Unha aperta.
> > 
> > _______________________________________________
> > G11n mailing list
> > G11n en mancomun.org
> > http://listas.mancomun.org/mailman/listinfo/g11n
> 
> -- 
> http://susinho.pagina.de/
> _______________________________________________
> G11n mailing list
> G11n en mancomun.org
> http://listas.mancomun.org/mailman/listinfo/g11n
> 
> _______________________________________________
> G11n mailing list
> G11n en mancomun.org
> http://listas.mancomun.org/mailman/listinfo/g11n

-- 
http://susinho.pagina.de/

Responderlle a