Boas.

Falando, discutindo e dándolle voltas ao asunto, creo que se podería artellar 
unha solución basada en consenso e na que cada grupo dos que existen hoxe tome 
un rol e a partir de ahí crear grupos que coordenen proxectos e darlle unha 
utilidade tanto a infraestrucutra que está montando na CIF, como as xestións de 
Trasno e a futuras. E o máis importante, definir o papel dos encontros chamados 
g11n.

Eu creo que se debería artellar o tema da tradución en grupos de coordinación. 
Cada grupo coordinaría un proxecto concreto e os seus membros non deberían 
estar noutro grupo, salvo colaboracións puntuais para completar o traballo 
nunha inminente release.

Falo de artellar algo basado en niveis. Por un lado os expertos en tradución 
que se encargarían dos proxectos máis relevantes e grandes (pola súa 
importancia e visibilidade premia a calidade da tradución e que non se perdan 
release, conseguir o 100% da tradución). Por outro lado, un nivel intermedio de 
xente que comeza a levar proxectos en solitario, vexase en local ou en liña, 
pero non moi grandes ou que non forman parte da base do escritorio que emprega 
o 100% da xente. E por último, un nivel para os principantes, que traducirían 
en liña, e para a xente que traduce esporadicamente.

A xente ascende por méritos e vaise gañando a confianza dos que están no nivel 
superior. Podemos intentar artellar algo como fan cos debian developer ou os 
MOTU. Isto permite aforrar tempo e esforzos no tema da revisión das traducións 
e gañase autocoordinación en todos os aspectos que implican a tradución. 
Pódense ata facer avaliacións periódicas que servan para subir dun nivel a 
outro. Dar formación a xente que realmente quere ascender e colaborar coa 
localización.

A xente que está no primeiro nivel son a vanguardia. Eles van a ser os 
encargados e estar nos grupos de coordenacón e sacar adiante os proxectos máis 
críticos.

Como se reparten os proxectos grandes: GNOME, KDE, OpenOffice, Mozilla Firefox 
(e derivados), Ubuntu, OpenSuse, OpenSolaris, ... e outros.

A xente de forma voluntaria organizar grupos, cun coordinador, cunha segunda 
persoa de confianza na que poder delegar para que se unha non pode, poida a 
outra, e cun equipo fixo de tradutores a morte co proxecto. Cada grupo presenta 
o seu equipo, o proxecto que quere levar, como van a funcionar, como van a 
documentar todo e ata unha data que se comprometen a traballar unidos.

Quen reparte os proxectos?

Todos nunha reunión nun encontro do g11n. Aclaranse puntos, datas de traballo e 
un calendario de entregas que se ten que firmar e pactar coa xente. Chegados a 
esas datas hai que avaliar o seu traballo e pedir un informe sobre o mesmo. Se 
eles queren seguir con ese proxecto, terán que traer outra solicitude igual ca 
primeira na que dirán como van a facer e outra data de compromiso. Se todos os 
presentes cremos que cumpriron co traballo e que merecen seguir coa 
coordenación, pois voltase a firmar o novo acordo.

A xente que está no primeiro nivel, os expertos, non deberían perder o tempo 
cos novatos, so en momentos puntuais ou se eles queren participar nas súas 
listas. Deberían ter a súa propia lista, cada nivel de tradutores, e os de 
arriba si que poden botar unha man aos que saben menos, pero estes non deberían 
poder participar nelas. Si que poderían lelas, pero non entorpecer.

A xente se quere subir de nivel e ten capacidades pode. Se un non quere e quere 
seguir axudando e colaborando cos novatos, pode quedarse ahí.

O encontros g11n deberían ser para coordinar e definir os grupos que coordinan 
o traballo e para chegar a consensos no canto de terminoloxía, glosarios, 
invertir esforzos en deseñar esta ferramenta, etc, ...

Habería que buscar algo deste tipo. Comezas polo escalafón máis baixo e se 
queres e tes capacidades podes chegar a participar na tradución dos proxectos 
grandes, ata coordinalos. Daselle a oportunidade de aprender a xente e de que 
se lle recompense o traballo. Respetase a xente que leva máis tempo traducindo 
e que a maiores pode ser un guía ou mentor para os novatos (aquel que queira, 
xa que hai moitos que pasan desto).

Pensemos como funciona debian, o kernel linux, ..., habería que buscar algo 
así. O que está arriba e por méritos e un pode chegar alí se se gaña a 
confianza do voluntariado. Eu creo que hai proxectos dabondo para todos os 
expertos que hai hoxe en día ou que se poden considerar así pola experiencia 
que teñen e que se coordinarmos esto, poderíase opter unidade e captar máis 
xente para a tradución. Hai que definir bases, olvidarse dos personalismos e 
falar de grupos: o grupo de gnome, o de KDE, o de ubuntu, ..., e non de quen o 
coordina, porque hoxe debería estar un e mañá outro. Non se pode meter un ahí e 
sempre estar o mesmo. Ten que rotar entre os membros do grupo ou chegado o 
momento pasar o proxecto a outro grupo.

E con respecto a infraestructura, pois habería que estudiar que se fai. Eu creo 
que se pode aproveitar todo. Tanto o glossima, como o de Trasno e como o que se 
está montando na CIF. Cada unha orientada a un nivel diferente ou a unha 
función diferente. O da CIF para os novatos, polo de dar moitos servizos, como 
foros, listas, servidores de tradución en liña. O glossima para o tema dos 
acordos de terminoloxía, glosarios e busca de información. Aquí plasmaríanse os 
acordos do g11n, tamén ao mellor os relativos aos roadmap dos proxectos, que 
grupos os están levando e os seus membros. E o de Trasno, pois servizos para os 
expertos, xa que cada nivel ten os seus servizos. Non sei, son ideas, pero creo 
que se podería partir dunha base deste tipo.

Eu lanzo a proposta, a ver se podemos pensar en unificar esforzos entre todos, 
pensando en todos, nos diferentes perfiles de tradutores que pode haber e de 
buscar unha forma de meritocracia que nos guíe a todos e que a maioría queira 
seguir.

Unha aperta.

Responderlle a