2009/11/1 Dani <monfero en gmail.com>

> boas,
>
> xa teño máis ou menos listos os dous ficheiros principais da tradución
> de Enigmail e fun tomando algunhas de cousas que non teño moi claras, aí
> van:
>
> unfortunately -> desafortunadamente
> running -> executando
> warning -> atención?
>
→ aviso

> highly recommend?
>
→ moi recomendable

> check box (no contexto de: please check box if...)
>
→ marque, escolla

> debugging -> depuración?
> TEMP environment variable - variábel de contorno TEMP
> locked -> bloqueada? (Compose window is locked - a ventá de composición
> está bloqueada?)
> -abort -> abortar?. non me gusta moito. cancelar tamén ven ao caso, pero
> non sei se por norma utilizades "abortar". p.e: Send operation aborted.
>
→ detesto o termo abortar → interromper (cancelar)

> -> cancelouse o envío?
> - click -> sempre substituído por premer
>
→ ou por (facer) clic

> -inline -> en liña??
> -html warning-> alerta de html?

→ aviso, advertencia

> -check box -> marcar opción?
> -Do you wish to proceed? - Quere proceder?
> -'quoted-printable' messages??
> -unsend messages folder - carpeta de mensaxes sen enviar?
> -retry - reintentar?? retentar?? tentar de novo?
> -pen icon - icona do lapis
> -CLEARTEXT - TEXTO PLANO
>
PLANO???? será SIMPLE

> -delete -> eliminar ou borrar?
>
→ delete → borrar
→ remove eliminar

> -untrusted -> non confiábel?
> - good signature - sinatura correcta?
> - bad signature - incorrecta?
> - enbedded - embebida???
>
→menudo pedal leva! → encastrada(o), incrustada(o)

> - invalid - inválido, ou non válido?
>
invalido → tolleito

> - standard - estándar
> - Please note that - ¿?
> - revoke - revogar?
> - secret key: chave privada (ou chave segreda?). vexo que en enigmail
> falan de public key e secret key, non de private key, así que penso que
> a mellor tradución é chave privada, non?
> clipboard - portapapeis?
> backup copy - copia de seguranza
>
>
> sucessful - esta palabra utilízase moitas veces, sempre no contexto de
> que algo saiu ben, claro. pe: decryption was successful. polo xeral, a
> miña traducción para estes casos foi un "fíxose tal cousa con éxito"
> mais non me acaba de gustar. p.e: descifrado con éxito. tamén pensei no
> "correctamente" -> descifrado correctamente.
> que me suxerides?
>
→satisfactorio, satisfactoriamente

>
> failed to.. - do mesmo xeito que successful, temos o "failed to" para
> indicar que a cousa non foi ben. a miña escolla foi "houbo un erro
> facendo tal cousa". Failed to initialize Enigmail. -> Houbo un erro ao
> arrancar Enigmail.
> suxestións?
>
→ fallou

>
> "Error - tal e cual". moitas veces aparece este texto, que eu traducín
> como: "Erro - tal e cual", mais penso que tal vez fose mellor un "Houbo
> un erro en tal e cual".
> suxestións?
>
cando informa de que se produciu→ houbo, atopouse...
se describe o erro
erro: non se atopou o ficheiro %s
deixaríao así

>
>
> e penso que con isto xa vai. mentres vou mirando como poñer a andar a
> tradución no thunderbird.
>
> unha aperta,
> dani
>
> _______________________________________________
> G11n mailing list
> G11n en mancomun.org
> http://listas.mancomun.org/mailman/listinfo/g11n
>-- 
Por favor, non me envíe documentos con extensións .doc, .docx, .xls, .xlsx,
.ppt, .pptx

Calquera documento que non sexa conforme ós estándares internacionais ISO
(ODF -odt, odp, ods etc.-, PDF, ...) hanse enviar directamente ó lixo :/

Podes atoparme en GTalk e máis en jabberes.org e na sala
galpon_minino en conf.jabberes.org
------------ próxima parte ------------
Borrouse un adxunto en formato HTML...
URL: 
http://listas.mancomun.org/pipermail/g11n/attachments/20091101/2a4005b6/attachment-0001.htm
 

Responderlle a