> Unha nova que se me escapara:
> - indented -> ¿?

Se se refire a texto, creo que é «con sangrado». Seguro que hai unha boa 
tradución, de todos xeitos.

Responderlle a