2009/11/1 Dani <monfero en gmail.com>:
> boas,
>
> xa teño máis ou menos listos os dous ficheiros principais da tradución
> de Enigmail e fun tomando algunhas de cousas que non teño moi claras, aí
> van:
>
> unfortunately -> desafortunadamente

si

> running -> executando

si

> warning -> atención?

advertencia, aínda que hai xente que prefire aviso

> highly recommend?

moi recomendable

> check box (no contexto de: please check box if...)

marcar a caixa, marcar a opción... hai varias opcións máis. O problema
aquí é que non hai unha tradución fixada para box.

> debugging -> depuración?

si

> TEMP environment variable - variábel de contorno TEMP

si

> locked -> bloqueada? (Compose window is locked - a ventá de composición
> está bloqueada?)

a ventá de redacción está bloqueada, que confirme isto outra persoa

> -abort -> abortar?. non me gusta moito. cancelar tamén ven ao caso, pero
> non sei se por norma utilizades "abortar". p.e: Send operation aborted.

eu uso abortar aínda que hai xente que prefire cancelar...

> -> cancelouse o envío?
> - click -> sempre substituído por premer

como verbo si, pero como substantivo non.

> -inline -> en liña??

psii

> -html warning-> alerta de html?

advertencia?

> -check box -> marcar opción?

aquí pode que sexa un substantivo e non un verbo

> -Do you wish to proceed? - Quere proceder?

Desexa continuar?

> -'quoted-printable' messages??
> -unsend messages folder - carpeta de mensaxes sen enviar?

cartafol

> -retry - reintentar?? retentar?? tentar de novo?

volver intentar, outra xente preferirá dicilo doutro xeito...

> -pen icon - icona do lapis
> -CLEARTEXT - TEXTO PLANO

texto plano normalmente é PLAIN TEXT, danos o contexto ou máis información.

> -delete -> eliminar ou borrar?

úsanse as dúas, non sei cal está recomendada. Procurade usar o
glosario de Mancomún canto poidades. O glosario de Trasno tamén é de
axuda. Ademais hai varios glosarios máis.

> -untrusted -> non confiábel?

non fiable

> - good signature - sinatura correcta?

si

> - bad signature - incorrecta?

si

> - enbedded - embebida???

isto está en discusión, creo

> - invalid - inválido, ou non válido?

incorrecto

> - standard - estándar

psii

> - Please note that - ¿?

Teña en conta que

> - revoke - revogar?

si, nalgúns contextos pode ser rexeitar...

> - secret key: chave privada (ou chave segreda?). vexo que en enigmail
> falan de public key e secret key, non de private key, así que penso que
> a mellor tradución é chave privada, non?

eu uso clave privada

> clipboard - portapapeis?

normalmente usamos portarretallos, aínda que o glosario de Mancomún di
portapapeis...

> backup copy - copia de seguranza

si

> sucessful - esta palabra utilízase moitas veces, sempre no contexto de
> que algo saiu ben, claro. pe: decryption was successful. polo xeral, a
> miña traducción para estes casos foi un "fíxose tal cousa con éxito"
> mais non me acaba de gustar. p.e: descifrado con éxito. tamén pensei no
> "correctamente" -> descifrado correctamente.
> que me suxerides?

Non é mala tradución a que propós, pero igual non sempre vale. Se vale úsaa.

> failed to.. - do mesmo xeito que successful, temos o "failed to" para
> indicar que a cousa non foi ben. a miña escolla foi "houbo un erro
> facendo tal cousa". Failed to initialize Enigmail. -> Houbo un erro ao
> arrancar Enigmail.
> suxestións?

Non se puido...

> "Error - tal e cual". moitas veces aparece este texto, que eu traducín
> como: "Erro - tal e cual", mais penso que tal vez fose mellor un "Houbo
> un erro en tal e cual".
> suxestións?

A veces hai problemas de espazo e non se poden facer cousas así.

Responderlle a