Boas, desculpade que est? en plan telegr?fico istes d?as, pero estou
bastante extra liado. Iso non impide que siga (en diagonal) os f?os destes
d?as pero te?o moi limitada a mi?a capacidade de participaci?n. Ve?o de
perguntar c?mo probar a traduci?n, que ? algo que plantexastes, e
efectivamente, o xeito (mentres non incorporen a traduci?n ao CVS, cousa
que non creo que mozilla faga at? que a traduci?n est? completa) ?
compilar un paquete de idioma tal como algu?n (Miguel?) suxeriu ao
principio. A ligaz?n que nos pasa Axel ? ista:

http://developer.mozilla.org/en/docs/Creating_a_Language_Pack

Se alg?n de v?s se anima a probar isa v?a e precisa de calquera cousa da
traduci?n s? que avise!

A ver c?mo avanza o traballo de localizaci?n esta semana, e a ver at? onde
podemos chegar na traduci?n do Firefox 3 antes do Download Day. E a
respeito disto, non sei c?mo o vedes v?s, pero pra min que esperar obter
unha compilaci?n oficial do Firefox 3 en galego para ise d?a non deber?a
ser unha meta que nos deberamos plantexarar non? Nise caso o que me
preocupa ? que os que nunca fixeron nada por ter o firefox 3 en galego se
van cebar a criticar ? xente que leva anos intent?ndoo. E de ser as? penso
que deber?amos ir pensando en preparar un estratexia pra evitalo. Algunha
idea? C?mo vedes isto?

Sa?dos,

Responderlle a