2008/12/18 damufo <damufo at gmail.com>:
> Parab?ns por toda a labor realizada desde mancomun.

Pois parab?ns tam?n. O corrector dame por mala "noraboa".

Ata logo,
            Leandro Regueiro

Responderlle a