Boas,

Avísanme que os do CESGA publicaron unha noticia decindo que o erro do 
Thunderbird fora resolto. De ser así, compre que alguén (Enrique?) os 
avise de que a información que publicaron é falsa, tal como se pode 
comprobar con só ler o que pon no bug. Resulta bastante irresponsabel
publicar este tipo de información antes de verificala. Podo poñer en
contacto a quen vaia facer o seguimento do bug coa persona que notificou
a persistencia do problema nesa nova versión.

En canto a orixe do erro como vexo dúbidas por ahí, aclarar que o esquema
(simplificado) de traballo era este:

1. Unha vez que xurdía unha demanda de tradución, eu solicitaba informe
   ao CESGA.
2. No CESGA valoraban a tradución e enviábanme informe indicando número 
   de cadeas a traducir e custe aproximado.
3. Eu valoraba o informe e solicitaba á Xunta autorización para o gasto
4. Unha vez obtiña autorización e negociado o orzamento, abría proceso 
   de contratación do que saía escollida unha empresa.
5. A empresa facía a tradución e remitíalla ao CESGA.
6. O CESGA facía o control de calidade (lingüística e técnica). Se a 
   tradución tiña fallos (adoitaba habelos), volvía ao punto 5; cando todo
   estaba ben remitíanme a tradución xa validada para facer a remisión aos
   repositorios oficiais.

Por suposto, se alguén quere saber o nome e os apelidos do técnico do CESGA
que meteu a pata co Thunderbird doullo sen problema, pois no seu día gardei
copia do correo onde me dí que a tradución foi validada; aínda que na miña
opinión o mais productivo sería aprender do erro e que empreguedes a 
ferramenta de testaxe da calidade implantada recentemente pola Fundación 
Mozilla. Está deseñada a proba de ineptos.

Aproveito para dar conta de que a xente da Fundación Mozilla xa lle dou as
primeiras indicacións a Enrique co cal, se todo vai ben, en moi breve prazo
debería estar a pleno rendemento. De novo pedirvos o máximo apoio na súa
moi difícil tarefa.

Saúdos,

-- 
http://susinho.pagina.de/

Responderlle a