Depende moito da frase e seu contenido, como taducir.
Retroacción e feedback.

Saúdos......

2010/7/19, damufo <damufo en gmail.com>:
>
>
> En 2010/07/19 13:46, ifrit escribiu:
>> 2010/7/19 Leandro Regueiro<leandro.regueiro en gmail.com>:
>>> 2010/7/19 Enrique Estévez Fernández<eu en keko.me>:
>>>> Boas.
>>>>
>>>> Ahí está a páxina que hai que traducir para o novo Firefox.
>>>>
>>>> https://www-trunk.stage.mozilla.com/uk/firefox/4.0b1/firstrun/
>>>
>>> Non vai.
>>
>> A min tampouco me vai (Not found)
>>
>>>
>>>> Hoxe a tarde vouna a traducir, pero hai cadeas complexas. Por exemplo:
>>>>
>>>> tester (probador?)
>>>
>>> Si.
>>>
>>>> feedback (?) Fíxadevos na imaxe, tamén aparece nun botón.
>>>> En castelán opinión, en catalán comentarios, en portugués sen traducir.
>>>
>>> retroacción, por exemplo.
>>
>> Retroacción non. Opinións ou algo así.
> Non vin a imaxe. No deporte tradúcese como: Retroalimentación.
>>
>>> _______________________________________________
>>> Galician mailing list
>>> Galician en mozdev.org
>>> https://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician
>>>
>>
>>
>>
> _______________________________________________
> Galician mailing list
> Galician en mozdev.org
> https://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician
>


-- 
Gerardo Señoráns Barcala
Politologue - Economist - Journalist
International Politics & Business Consulting
2352 West Broadway, Apt.102, Vancouver, BC, V6K 2E5, Canada.
Skype: gerardo009
Germany - Spain - USA - Canada - UK - Latin America
* * * * *
Disclaimer:
This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If
you are not the intended recipient (or have received this e-mail in
error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail.
Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the material
in this e-mail is strictly forbidden.
Diese E-Mail könnte vertrauliche und/oder rechtlich geschützte
Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind
oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte
sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte
Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht
gestattet.
Esta comunicación puede contener información de carácter confidencial
y en cualquier caso exclusivamente dirigida a su/s destinatario/s.
Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros sin
previa autorización manifiesta. En caso de recibir este correo
electrónico por error, se ruega que lo notifique inmediatamente
mediante reenvío a la dirección de correo electrónico del remitente.

Responderlle a