Eu aprendín a traducilo como retroalimentación fóra do software, pero
non sei se é acaído.

O Mar, 20-07-2010 ás 08:49 +0200, Enrique Estévez Fernández escribiu:
> Boas.
> 
> En principio estouno a traducir como opinión, igual que no castelán.
> Gustaríanos saber a súa retroacción non me convence e tampouco é un
> texto para por nun botón. Como xa dixen os cataláns están empregando
> comentario.
> 
> Saúdos.
> 
> 2010/7/20 Gerardo Señoráns Barcala <gerardo.senoransbarcala en gmail.com>:
> > Depende moito da frase e seu contenido, como taducir.
> > Retroacción e feedback.
> >
> > Saúdos......
> >
> > 2010/7/19, damufo <damufo en gmail.com>:
> >>
> >>
> >> En 2010/07/19 13:46, ifrit escribiu:
> >>> 2010/7/19 Leandro Regueiro<leandro.regueiro en gmail.com>:
> >>>> 2010/7/19 Enrique Estévez Fernández<eu en keko.me>:
> >>>>> Boas.
> >>>>>
> >>>>> Ahí está a páxina que hai que traducir para o novo Firefox.
> >>>>>
> >>>>> https://www-trunk.stage.mozilla.com/uk/firefox/4.0b1/firstrun/
> >>>>
> >>>> Non vai.
> >>>
> >>> A min tampouco me vai (Not found)
> >>>
> >>>>
> >>>>> Hoxe a tarde vouna a traducir, pero hai cadeas complexas. Por exemplo:
> >>>>>
> >>>>> tester (probador?)
> >>>>
> >>>> Si.
> >>>>
> >>>>> feedback (?) Fíxadevos na imaxe, tamén aparece nun botón.
> >>>>> En castelán opinión, en catalán comentarios, en portugués sen 
> >>>>> traducir.
> >>>>
> >>>> retroacción, por exemplo.
> >>>
> >>> Retroacción non. Opinións ou algo así.
> >> Non vin a imaxe. No deporte tradúcese como: Retroalimentación.
> >>>
> >>>> _______________________________________________
> >>>> Galician mailing list
> >>>> Galician en mozdev.org
> >>>> https://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician
> >>>>
> >>>
> >>>
> >>>
> >> _______________________________________________
> >> Galician mailing list
> >> Galician en mozdev.org
> >> https://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician
> >>
> >
> >
> > --
> > Gerardo Señoráns Barcala
> > Politologue - Economist - Journalist
> > International Politics & Business Consulting
> > 2352 West Broadway, Apt.102, Vancouver, BC, V6K 2E5, Canada.
> > Skype: gerardo009
> > Germany - Spain - USA - Canada - UK - Latin America
> > * * * * *
> > Disclaimer:
> > This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If
> > you are not the intended recipient (or have received this e-mail in
> > error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail.
> > Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the material
> > in this e-mail is strictly forbidden.
> > Diese E-Mail könnte vertrauliche und/oder rechtlich geschützte
> > Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind
> > oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte
> > sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte
> > Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht
> > gestattet.
> > Esta comunicación puede contener información de carácter confidencial
> > y en cualquier caso exclusivamente dirigida a su/s destinatario/s.
> > Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros sin
> > previa autorización manifiesta. En caso de recibir este correo
> > electrónico por error, se ruega que lo notifique inmediatamente
> > mediante reenvío a la dirección de correo electrónico del remitente.
> > _______________________________________________
> > Galician mailing list
> > Galician en mozdev.org
> > https://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician
> >
> _______________________________________________
> Galician mailing list
> Galician en mozdev.org
> https://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician


Responderlle a