Boas.

En principio estouno a traducir como opinión, igual que no castelán.
Gustaríanos saber a súa retroacción non me convence e tampouco é un
texto para por nun botón. Como xa dixen os cataláns están empregando
comentario.

Saúdos.

2010/7/20 Gerardo Señoráns Barcala <gerardo.senoransbarcala en gmail.com>:
> Depende moito da frase e seu contenido, como taducir.
> Retroacción e feedback.
>
> Saúdos......
>
> 2010/7/19, damufo <damufo en gmail.com>:
>>
>>
>> En 2010/07/19 13:46, ifrit escribiu:
>>> 2010/7/19 Leandro Regueiro<leandro.regueiro en gmail.com>:
>>>> 2010/7/19 Enrique Estévez Fernández<eu en keko.me>:
>>>>> Boas.
>>>>>
>>>>> Ahí está a páxina que hai que traducir para o novo Firefox.
>>>>>
>>>>> https://www-trunk.stage.mozilla.com/uk/firefox/4.0b1/firstrun/
>>>>
>>>> Non vai.
>>>
>>> A min tampouco me vai (Not found)
>>>
>>>>
>>>>> Hoxe a tarde vouna a traducir, pero hai cadeas complexas. Por exemplo:
>>>>>
>>>>> tester (probador?)
>>>>
>>>> Si.
>>>>
>>>>> feedback (?) Fíxadevos na imaxe, tamén aparece nun botón.
>>>>> En castelán opinión, en catalán comentarios, en portugués sen 
>>>>> traducir.
>>>>
>>>> retroacción, por exemplo.
>>>
>>> Retroacción non. Opinións ou algo así.
>> Non vin a imaxe. No deporte tradúcese como: Retroalimentación.
>>>
>>>> _______________________________________________
>>>> Galician mailing list
>>>> Galician en mozdev.org
>>>> https://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician
>>>>
>>>
>>>
>>>
>> _______________________________________________
>> Galician mailing list
>> Galician en mozdev.org
>> https://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician
>>
>
>
> --
> Gerardo Señoráns Barcala
> Politologue - Economist - Journalist
> International Politics & Business Consulting
> 2352 West Broadway, Apt.102, Vancouver, BC, V6K 2E5, Canada.
> Skype: gerardo009
> Germany - Spain - USA - Canada - UK - Latin America
> * * * * *
> Disclaimer:
> This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If
> you are not the intended recipient (or have received this e-mail in
> error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail.
> Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the material
> in this e-mail is strictly forbidden.
> Diese E-Mail könnte vertrauliche und/oder rechtlich geschützte
> Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind
> oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte
> sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte
> Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht
> gestattet.
> Esta comunicación puede contener información de carácter confidencial
> y en cualquier caso exclusivamente dirigida a su/s destinatario/s.
> Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros sin
> previa autorización manifiesta. En caso de recibir este correo
> electrónico por error, se ruega que lo notifique inmediatamente
> mediante reenvío a la dirección de correo electrónico del remitente.
> _______________________________________________
> Galician mailing list
> Galician en mozdev.org
> https://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician
>

Responderlle a