Al gimp 2.3 (CVS HEAD) està bé (fixter PO/ca.po)


#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1141
msgid "Click to pick path to edit"
msgstr "Cliqueu al camí per editar-lo"

#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1144
msgid "Click to create a new path"
msgstr "Cliqueu per a crear un nou camí"

# Quim: una component de camí es refereix a que un cami no sempre ha de
# Quim:   ser una linia continua, aleshores aixo permet començar un punt de discontinuitat
#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1147
msgid "Click to create a new component of the path"
msgstr "Cliqueu per a crear un nou vèrtex inicial"

#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1150
msgid "Click to create a new anchor"
msgstr "Cliqueu per a crear un nou vèrtex"

#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1156
msgid "Click-Drag to move the anchor around"
msgstr "Cliqueu i arrossegueu per a moure el vèrtex"

#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1159 ../app/tools/gimpvectortool.c:1170
msgid "Click-Drag to move the anchors around"
msgstr "Cliqueu i arrossegueu per a moure els vèrtexs"

#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1162
msgid "Click-Drag to move the handle around"
msgstr "Cliqueu i arrossegueu per a moure la nansa"

#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1175
msgid "Click-Drag to change the shape of the curve"
msgstr "Cliqueu i arrossegueu per a canviar la forma de la corba"

#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1178
#, c-format
msgid "%s: symmetrical"
msgstr "%s: simètric"

#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1182
msgid "Click-Drag to move the component around"
msgstr "Cliqueu i arrossegueu per a moure el component del camí"

#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1189
msgid "Click-Drag to move the path around"
msgstr "Cliqueu i arrossegueu per a moure el camí"

#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1192
msgid "Click-Drag to insert an anchor on the path"
msgstr "Cliqueu i arrossegueu per a inserir un vèrtex al camí"

#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1199
msgid "Click to delete this anchor"
msgstr "Cliqueu per suprimir aquest vèrtex"

#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1202
msgid "Click to connect this anchor with the selected endpoint"
msgstr "Cliqueu per a connectar aquesta vèrtex amb l'extrem del camí"

#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1206
msgid "Click to open up the path"
msgstr "Cliqueu per a obrir el camí"

#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1209
msgid "Click to make this node angular"
msgstr "Cliqueu per a fer angular aquest vèrtex"

#: ../app/tools/gimpvect

Respondre per correu electrònic a