W dniu 2016-10-13 o 00:29, Paul Gilmartin pisze:
On 2016-10-12 15:20, R.S. wrote:
Well, I always use non-US codepage on my 3270 emulator. Reason: I'm Pole, speak 
Polish, sometimes write Polish naational characters. ;-) Usually I use CP 870, 
but there is also similar codepage with EURO sign. For C programming I've used 
to use CP 1047 [brackets].
However we don't set anything in USS. It's not needed for text (with polish 
characters) writing or reading.

BTW: Polish codepage is a little bit tricky even on MVS side, REXX 
concatenation sign, usually called pipe: ||
In Polish 3270 I see exclamation, so I have to code !!
Note, the exclamation mark is not part of Polich characer set, it's just 
punctuation mark, like in other languages (maybe with exception for Spain)

Does this look right? (I hope LISTSERV allows Unicode):
******************************************************* Top of Data 
******************
-CAUTION- Data contains invalid (non-display) characters. Use command
      ===> FIND P'.' to position cursor to these
   Host: IBM-1047 output: from_IBM-870
      0 16 32 48 64 80 96 112 128 144 160 176 192 208 224 240
      0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 a0 b0 c0 d0 e0 f0

  0 0            &  -  ˇ  ˘  °  ą  ·  {  }  \  0
  1 1            é  /  É  a  j  ~  Ą  A  J  ÷  1
  2 2          â  ę  Â  Ę  b  k  s  ż  B  K  S  2
  3 3          ä  ë  Ä  Ë  c  l  t  Ţ  C  L  T  3
  4 4          ţ  ů  ˝  Ů  d  m  u  Ż  D  M  U  4
  5 5          á  í  Á  Í  e  n  v  §  E  N  V  5
  6 6          ă  î  Ă  Î  f  o  w  ž  F  O  W  6
  7 7          č  ľ  Č  Ľ  g  p  x  ź  G  P  X  7
  8 8          ç  ĺ  Ç  Ĺ  h  q  y  Ž  H  Q  Y  8
  9 9          ć  ß  Ć  `  i  r  z  Ź  I  R  Z  9
  10 a          [  ]  |  :  ś  ł  Ś  Ł  ­  Ě  ď  Ď
  11 b          .  $  ,  #  ň  ń  Ň  Ń  ô  ű  Ô  Ű
  12 c          <  *  %  @  đ  š  Đ  Š  ö  ü  Ö  Ü
  13 d          (  )  _  '  ý  ¸  Ý  ¨  ŕ  ť  Ŕ  Ť
  14 e          +  ;  >  =  ř  ˛  Ř  ´  ó  ú  Ó  Ú
  15 f          !  ^  ?  "  ş  ¤  Ş  ×  ő  ě  Ő
****************************************************** Bottom of Data 
****************
               
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
               │ CHARS '.' - not found on any lines (cols 1 to 
255). │
               
└──────────────────────────────────────────────────────┘
The "invalid ... characters" message is spurious. It was fixed by PTF for CP 
1047.
It appears it must be fixed individually for CP 870 and all additional code 
pages.

This was a UTF-8 UNIX file, tagged UTF-8 and containing the Unicode values of
the Polish alphabet. The behavior is less likely to occur with a Classic data 
set.

What's x'CA'?
x'CA' looks like minus, but the "proper" minus is x'60'.
x'4F' is an exclamation mark, not the "pipe".

BTW: a set of Polish characters:
ąćęłńóśżźĄĆĘŁŃÓŚŻŹ
A4599C8BBB67BBEABB
092ABEA27192ABEA49

"syntax" from ISPF Edit. Ą is x'B1', etc.

--
Radoslaw Skorupka
Lodz, Poland
(that's actually Łódź)---
Treść tej wiadomości może zawierać informacje prawnie chronione Banku 
przeznaczone wyłącznie do użytku służbowego adresata. Odbiorcą może być jedynie 
jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem 
niniejszej wiadomości lub pracownikiem upoważnionym do jej przekazania 
adresatowi, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie 
lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być 
karalne. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, prosimy niezwłocznie 
zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź oraz trwale usunąć tę wiadomość 
włączając w to wszelkie jej kopie wydrukowane lub zapisane na dysku.

This e-mail may contain legally privileged information of the Bank and is 
intended solely for business use of the addressee. This e-mail may only be 
received by the addressee and may not be disclosed to any third parties. If you 
are not the intended addressee of this e-mail or the employee authorized to 
forward it to the addressee, be advised that any dissemination, copying, 
distribution or any other similar activity is legally prohibited and may be 
punishable. If you received this e-mail by mistake please advise the sender 
immediately by using the reply facility in your e-mail software and delete 
permanently this e-mail including any copies of it either printed or saved to 
hard drive.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, 
www.mBank.pl, e-mail: kont...@mbank.pl
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88. 
Według stanu na dzień 01.01.2016 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości 
wpłacony) wynosi 168.955.696 złotych.


----------------------------------------------------------------------
For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions,
send email to lists...@listserv.ua.edu with the message: INFO IBM-MAIN

Reply via email to