IMHO the best way to obtain MIPS for given machine:

1. Find out the machine model and capacity marker. D M=CPU in z/OS or right click on CPC icon on HMC, or ...or some people working on it simply should know it.


2. Go to IBM site called LSPR and read "PCI index" which is MIPS value.

Note: every MIPS table can differ slightly due to "meaningless" value of MIPS. However is it really important whether your machine has 4624 or 4622 MIPS???
Why?

I know one reason: software contracts. BTDT. Whenever I informed about HW upgrade (to get invoice) they corrected my MIPS value, because I took the value from IBM and they took it from Gartner report which is quite expensive. Of course the difference was worth a pack o peanuts, but the paperwork was bothering.

my €0.02

--
Radoslaw Skorupka
Lodz, Poland


---
Tre tej wiadomoci moe zawiera informacje prawnie chronione Banku 
przeznaczone wycznie do uytku subowego adresata. Odbiorc moe by jedynie 
jej adresat z wyczeniem dostpu osób trzecich. Jeeli nie jeste adresatem 
niniejszej wiadomoci lub pracownikiem upowanionym do jej przekazania 
adresatowi, informujemy, e jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie 
lub inne dziaanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i moe by 
karalne. Jeeli otrzymae t wiadomo omykowo, prosimy niezwocznie 
zawiadomi nadawc wysyajc odpowied oraz trwale usun t wiadomo 
wczajc w to wszelkie jej kopie wydrukowane lub zapisane na dysku.

This e-mail may contain legally privileged information of the Bank and is 
intended solely for business use of the addressee. This e-mail may only be 
received by the addressee and may not be disclosed to any third parties. If you 
are not the intended addressee of this e-mail or the employee authorized to 
forward it to the addressee, be advised that any dissemination, copying, 
distribution or any other similar activity is legally prohibited and may be 
punishable. If you received this e-mail by mistake please advise the sender 
immediately by using the reply facility in your e-mail software and delete 
permanently this e-mail including any copies of it either printed or saved to 
hard drive.

mBank S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, 
www.mBank.pl, e-mail: kont...@mbank.pl
Sd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sdowego, nr rejestru przedsibiorców KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88. 
Wedug stanu na dzie 01.01.2016 r. kapita zakadowy mBanku S.A. (w caoci 
wpacony) wynosi 168.955.696 zotych.


----------------------------------------------------------------------
For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions,
send email to lists...@listserv.ua.edu with the message: INFO IBM-MAIN

Reply via email to