W dniu 2016-12-01 o 11:56, Elardus Engelbrecht pisze:
Radoslaw Skorupka wrote:

Note: every MIPS table can differ slightly due to "meaningless" value of MIPS.
"meaningless"! Hahaha!

Are there alternatives to MIPS? Service Units? Dispatch speed? Other 
measurement methods?

Also, what mixture of instructions [on what hardware type!] are used to 
calculate that MIPS?

For me, MIPS is 'useful', but with the usual disclaimers, cautions, pinch of 
salt, etc. With that value, you can estimate in a way how that machine can 
handle a specific workload mix, or for the OP, how many x records (SMF, SYSLOG, 
etc) it can process in wallclock time hh:mm:ss.

Using IBM, Cheryl Watson, Gartner, etc. MIPS tables are somewhat useful for 
comparing machine X with machine Y and justify your costs and overhead.

I am still curious about the OP's goal.

That's why I used quotation marks for "meaningless".
MIPS definitions is weak, there's another measure: MSU.
MSU is good, because it's known for public with no fee.
MSU is good, because there no multiple different MSU tables, there's one source of information. MSU is bad, because of IBM tricks ("marketing" MSU vs "technical" MSU) since z990 GA.

--
Radoslaw Skorupka
Lodz, Poland


---
Treść tej wiadomości może zawierać informacje prawnie chronione Banku 
przeznaczone wyłącznie do użytku służbowego adresata. Odbiorcą może być jedynie 
jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem 
niniejszej wiadomości lub pracownikiem upoważnionym do jej przekazania 
adresatowi, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie 
lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być 
karalne. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, prosimy niezwłocznie 
zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź oraz trwale usunąć tę wiadomość 
włączając w to wszelkie jej kopie wydrukowane lub zapisane na dysku.

This e-mail may contain legally privileged information of the Bank and is 
intended solely for business use of the addressee. This e-mail may only be 
received by the addressee and may not be disclosed to any third parties. If you 
are not the intended addressee of this e-mail or the employee authorized to 
forward it to the addressee, be advised that any dissemination, copying, 
distribution or any other similar activity is legally prohibited and may be 
punishable. If you received this e-mail by mistake please advise the sender 
immediately by using the reply facility in your e-mail software and delete 
permanently this e-mail including any copies of it either printed or saved to 
hard drive.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, 
www.mBank.pl, e-mail: kont...@mbank.pl
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88. 
Według stanu na dzień 01.01.2016 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości 
wpłacony) wynosi 168.955.696 złotych.


----------------------------------------------------------------------
For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions,
send email to lists...@listserv.ua.edu with the message: INFO IBM-MAIN

Reply via email to