W dniu 2016-12-01 o 17:08, Tom Marchant pisze:
On Thu, 1 Dec 2016 15:23:21 +0100, R.S. wrote:

During SMP/E installation of some product APPLY fails because there is
no SIBMCALL dddef.
This is part of PL/I which I don't have.
PL/I is not a prerequisite of the product.

Any clue?
Obvious answer: ask the vendor.

CALLLIBS is the way you tell SMP/E to provide a SYSLIB concatenation
(may be just one library) to the binder. The binder will try to find
modules there to resolve any unresolved external references.

Did the link edit fail, or was the link edit not done?

If the link edit step failed with unresolved references, I'd look at it
and try to figure out where those modules reside. I'd expect that
they are in some LE library, and that is the data set you need for
SIBMCALL. You may need LILST and XREF to help you figure it out.

If the link edit step was skipped, include a DD for SIBMCALL pointing
to an empty data set and look at the link to determine what modules
are needed.

2. Edit MCS to remove SIBMCALL from the list.
Not a good idea.The vendor is IBM. The PL/I is not a part or prerequsite of the product (SQL Performance Analyzer). According to some suggestions I got off-list I defined SIBMCALL entry pointing to dummy load library.
APPLY CHECK ended with RC=0
APPLY ended with RC=4 and some GIM23913W in SMPOUT and some IEW2480W + IEW2482W in SMP000nn.

However I feel unhappy with such approach. Program Directory should explain scenario with no SIBMCALL in the system.
--
Radoslaw Skorupka
Lodz, Poland


---
Treść tej wiadomości może zawierać informacje prawnie chronione Banku 
przeznaczone wyłącznie do użytku służbowego adresata. Odbiorcą może być jedynie 
jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem 
niniejszej wiadomości lub pracownikiem upoważnionym do jej przekazania 
adresatowi, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie 
lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być 
karalne. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, prosimy niezwłocznie 
zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź oraz trwale usunąć tę wiadomość 
włączając w to wszelkie jej kopie wydrukowane lub zapisane na dysku.

This e-mail may contain legally privileged information of the Bank and is 
intended solely for business use of the addressee. This e-mail may only be 
received by the addressee and may not be disclosed to any third parties. If you 
are not the intended addressee of this e-mail or the employee authorized to 
forward it to the addressee, be advised that any dissemination, copying, 
distribution or any other similar activity is legally prohibited and may be 
punishable. If you received this e-mail by mistake please advise the sender 
immediately by using the reply facility in your e-mail software and delete 
permanently this e-mail including any copies of it either printed or saved to 
hard drive.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, 
www.mBank.pl, e-mail: kont...@mbank.pl
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88. 
Według stanu na dzień 01.01.2016 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości 
wpłacony) wynosi 168.955.696 złotych.


----------------------------------------------------------------------
For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions,
send email to lists...@listserv.ua.edu with the message: INFO IBM-MAIN

Reply via email to