> >>...la venda de> bicicletes (al contat entre 198-255 pts) i, ojo al tema, 
> >>venda de pistoles amb el reclam> "Extraordinaria fuerza de penetración ... 
> >>en las mejores armerias" per 55 pts.> >> > bufa... una bicicleta és entre 5 
> >>i 6 vegades més carae que una pistola....però vaja.....les pistoles més 
> >>barates que he trobat (fent una cercaràpida) son entre 200 i 300 € .... jo 
> >>em pensava que serien més cares.> > Al mercat negre les pistoles són 
> >>baratíssimes, el que surt car és la> munició.> Ara, si t'ofereixen una pipa 
> >>per 60 euros més val que ni la toquis, deu> estar més "cremada" que 
> >>l'orella del Nicki Lauda.

Encara que me la regalessin no l'agafaria pas :-) però sempre esta bésaber com 
estan els diferents mercats :-)
-- * Ermengol */************************************************ Els ordinadors 
no resolen problemes,  ** simplement executen solucions.          
*************************************************/
_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
Internauta@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a