que paaaaaassa Moraaaaaaales !!! .... deja ya de tocar lo que no suena .... tanto cuesta tradusir los correos?

jolin que no surten el correus .... i consti que poso el segell, a veure ara ....

----- Original Message ----- From: "na mi" <[EMAIL PROTECTED]>
To: <llista@internauta.net>
Sent: Monday, August 08, 2005 11:54 AM
Subject: [Internauta] Correus que no arriben


Pot ser que no arribin els correus "llargs"?

Els que he enviat amb molta lletra no han aparegut, en
canvi sí que ho han fet els que tenen poques frases...

??

Sílvia
_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
Internauta@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a