Jo recordo un timbre que en pulsar-lo tenía un foradet
i et clavaves una agulla al dit. 

Sílvia

--- [EMAIL PROTECTED] wrote:

> > Per cert, a ningú de petit li venia el graciós de
> la classe, amb un 
> > encenedor elèctric desmontat, li ho posava al cul,
> i prèmia el botonet:
> > alló si que et despertava de cop i volta.                
____________________________________________________
Start your day with Yahoo! - make it your home page 
http://www.yahoo.com/r/hs 
 
_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
Internauta@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a