L'Eduard Pertíñez i Juncosa escrigué:

> No he vist gaires respostes al meu correu electrònic.
>
> És per això que torno a insistir: www.histocat.com.

--------------------------------------------------------------

  Hola, Eduard i tothom,

he de dir que la teva exposició sobre el tema em va deixar im-
pressionat, ja que és si fa no fa igual de clara que la del
propi Jordi Bilbeny.

Vaig reenviar el teu e-mail a diverses llistes, on hi ha hagut
algunes reaccions, encara que poques.

També vaig reenviar el teu e-mail a molta gent que conec, on
no hi ha hagut ningú que hagi dit ni ase ni bèstia.

A banda que la gent majoritàriament està de vacances, em fa la
impressió que l'alienació mental de la gent del país és tan
gran que ja ni tan sols reaccionen.

I a la llista de l'Internauta alguns que diuen alguna cosa,
fan tot els malabarismes haguts i per haver per continuar jus-
tificant les mentides que ens han venut durant 5 segles.

Quan vaig reenviar el teu e-mail a les llistes, se'm va obli-
dar, però per als amics i conegut llavors vaig afegir el se-
güent paràgraf:

L'Eduard Pertíñez s'oblida d'una cosa molt important. Em refe-
reixo a la colonització criminal d'Amèrica, amb milions de
morts. Per això els espanyols també estan d'allò més interes-
sats a mantenir-ho tot plegat amagat i ben amagat!!!!

--------------------------------------------------------------

Això és quelcom que no ho podem oblidar. No vull caure en el
parany en el que massa sovint cauen els catalans d'esquerres,
és a dir: ser solidaris amb tothom, menys amb el seu propi
país, la llibertat del qual sembla que els importi més aviat
poc.

Tanmateix, la colonització criminal d'Amèrica no hauria de fer
que els catalans reclaméssim res usurpat als pobles indis.

El que és indiscutible és que cal destapar el cúmul de menti-
des que hi ha al voltant d'aquest tema, perquè els catalans
que encara baixen de l'hort sàpiguen clarament de quin peu
calça el país que encara ens obliga a ser els seus esclaus!!!!

Ja ho va dir l'Àngel Guimerà: "La llengua i la història són
els botins més preuats a l'hora de sotmetre un poble"!!!!

                  Que vagi bé tot. Adéu
                      Hermann

--------------------------------------------------------------
Jo també seria ciutadà del món,
si tingués passaport del meu país.
--------------------------------------------------------------
^Quanta raó que té en Mikimoto!!!!

[FDM]

_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
Internauta@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a