Her er tillatelsen fra DSB til å bruke deres åpne datasett i OSM, bl.a.
brannstasjonene.
(Datasettet for skolene kommer fra Kartverket, der vi allerede har
tillatelse)


---------- Videresendt e-post ----------
Fra: hans.magne.ho...@dsb.no <hans.magne.ho...@dsb.no>
Dato: 1. mars 2018 kl. 13:09
Emne: VS: OpenStreetMap - Bruk av DSBs åpne kartdata
Til: "nkamap...@gmail.com" <nkamap...@gmail.com>
Kopi: "karen....@dsb.no" <karen....@dsb.no>, "johnny.svar...@dsb.no" <
johnny.svar...@dsb.no>


Det er bare å bruke de datasettene du henviser til. Betingelsene mv er
angitt i NLOD. Og så vidt jeg kan skjønne så inneholder NLOD ingen
begrensninger rundt å benytte datasettene i OpenStreetMap.

*HANS MAGNE HOLST*avdelingsleder

IKT

------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
*DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)*

Rambergveien 9
<https://maps.google.com/?q=Rambergveien+9&entry=gmail&source=g>

Postboks 2014, 3103 Tønsberg

E-post  hans.magne.ho...@dsb.no

        postmot...@dsb.no

Telefon +47 33 41 25 46 <+47%2033%2041%2025%2046>

Mobil   +47 93 00 56 26

www.dsb.no*Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar*


*Fra:* NKA mapper [mailto:nkamap...@gmail.com <nkamap...@gmail.com>]
*Sendt:* torsdag 1. mars 2018 12:36
*Til:* Lie, Karen Tone <karen....@dsb.no>
*Emne:* OpenStreetMap - Bruk av DSBs åpne kartdataJeg skriver til deg fordi du er oppgitt som kontaktperson hos GeoNorge.no
for DSB´s åpne datasett her:

https://kartkatalog.geonorge.no/search?text=dsb
<https://kartkatalog.geonorge.no/search?text=ssb>Undertegnede er en av mange bidragsytere til OpenStreetMap
<https://www.openstreetmap.org/>, et åpent dugnadsprosjekt for frie
kartdata. Våre data er tilgjengelige under ODbL-lisensen.På kart.dsb.no og hos GeoNorge.no står noen geografiske datasett fra DSB
angitt som åpne data under NLOD-lisensen ("grønn hengelås" hos GeoNorge).
For ordens skyld ønsker vi en bekreftelse på at vi kan bruke disse åpne
datasettene i OpenStreetMap, inklusive anledning til å kunne tegne av fra
tilhørende WMS-bilder. DSB vil bli navngitt på OpenStreetMap´s Contribution-
side <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors#Norway>.Det er sannsynligvis brannstasjonene som er mest aktuelle for oss å bruke.
_______________________________________________
kart mailing list
kart@nuug.no
https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart

Svar til