2. mars 2018 kl. 13:50 skrev Tor <torsm.n...@gmail.com>:

>
> Er det forresten innhentet tillatelse fra Oslo kommune? Dette er jo
> nyttige data.
>


Nei, oppdaget dette nylig via denne listen: Felles datakatalog
<https://fellesdatakatalog.brreg.no/?sort=modified_desc>

Vil du spørre dem (nå har jeg tatt så mange...) ?

Kan bare kopiere mailene jeg bruker - det ser ut til å fungere, og det
sikrer at vi får sjekket av de sakene OSM må ha med:
- At dataene vil forvaltes under ODbL-lisensen
- At dataeier vil bli navngitt på vår Contribution-side
- At vi samtidig får rett til å tegne av fra tilhørende WMS-tjenester
(eller andre tjenester)
- At tillatelsen gjelder alle åpne datasett fra dem (så slipper vi å gjenta
spørsmålet for nye datasett i fremtiden)

Her er listen for Oslo på geovekst.no: Geovekst.no Oslo kommune
<https://kartkatalog.geonorge.no/search?text=oslo&Facets%5B0%5D.name=organization&Facets%5B0%5D.value=Oslo%20kommune>

Oppgitt epost adresse for datasettene: geod...@bym.oslo.kommune.no

Hovedside med lisens: Oslo kommune Smart by
<https://oslokommune-bym.opendata.arcgis.com>
_______________________________________________
kart mailing list
kart@nuug.no
https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart

Svar til