2. mar. 2018 kl. 12:30 skrev NKA mapper <nkamap...@gmail.com>:
> 
> Det er mange slike små datasett som kan være interessante men der det vil 
> være alt for mye jobb å ta hele planen gjennom import-listen. Se f.eks. alle 
> disse mindre datasettene som er tilgjengelige fra Oslo kommune: 
> https://oslokommune-bym.opendata.arcgis.com/datasets. Jeg antar at ikke hele 
> den globale import-listen ønsker å mene noe om vi lokalt ville hente inn noen 
> grillplasser, fotballbaner eller søppelkasser i Oslo.

Er det forresten innhentet tillatelse fra Oslo kommune? Dette er jo nyttige 
data.
_______________________________________________
kart mailing list
kart@nuug.no
https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart

Svar til