2. mar. 2018 kl. 12:30 skrev NKA mapper <nkamap...@gmail.com>:
> 
> 
>> 2. mars 2018 kl. 11:53 skrev Tor <torsm.n...@gmail.com>:
>> 
>> Må vel en runde innom den internasjonale importlista også.
>> _______________________________________________
>> kart mailing list
>> kart@nuug.no
>> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> 
> Det er et godt spørsmål. Det er selvfølgelig alltid trygt å bruke 
> import-listen, men jeg hadde håpt at det ikke ville være nødvendig for mindre 
> suppleringer som dette der det bare mangler noen få hundre noder. Import 
> Guidelines krever at man diskuterer saken i "local community", og det gjør vi 
> her nå. Importreglene er vel egentlig satt opp for å kvalitetssikre "large 
> scale imports" som kan få store og uheldige konsekvenser.

Ja, dersom det bare er noen få hundre noder, så er det sikkert ikke nødvendig.
_______________________________________________
kart mailing list
kart@nuug.no
https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart

Svar til