Jeg og nkamap...@gmail.com har gjort klart for import fra Kartverkets nye 
stedsnavn-api, wiki [0]

Foreløpig er ikke alle kommunen prosessert, gi lyd til meg om noen har ønsker, 
oversikt side finnes under [1]. Lager alle kommunene når vi har blitt enige om 
tagger.

Noen kommentarer til taggingen? Tabell her:
https://drive.google.com/open?id=1krf8NESSyyObpcV8TPUHInUCYiepZ6-m

Enkelte name=* tagger har nå flere elementer:
- Der hvor stedet har navn på flere språk med lik prioritering skriver vi:
    name = <navn1> - <navn2>
    f.eks.: name = Guovdageaidnu - Kautokeino
    Se “Språk” på wikien [0] for motivasjon.
- Der hvor stedet har flere navn med lik prioritering er det ikke mulig å 
bestemme riktig name tag, vi har derfor valgt å skrive:
    name = <name1>;<name2>
    fixme = multiple name tags, choose one and add the other to alt_name

    f.eks. name=Austlandet;Østlandet

Kommentarer? Vi kan i det siste tilfelle bare velge det ‘første’ navnet som 
name=… og putte det andre navnet i alt_name, men valgt løsning putter denne 
jobben til import-personen som har mulighet til å gjøre en bedre jobb.

Jeg har under "Excerpts for import” på [1], tatt utdrag av dataene, fjernet 
taggene som ikke skal lastes opp og delt opp i filer etter ssr:hovedgruppe i et 
håp om at filene er litt mere håndterbare og overkommelige. Er det noen andre 
utdrag som er ønskelig?

Når det gjelder [1] har jeg ønske om å få til 2 forbedring (en gang):
    - Enkel overpass-query som i hvert fall sier noe om antall navn 
allerede i osm
    - Mulighet for å lage sine egne utdrag av dataene, med sin egen tagging 
tabell.

Om noen har tid til "Maskinell støtte for importen” er det flott! Ta kontakt.

[0] https://wiki.openstreetmap.org/wiki/No:Import_av_stedsnavn_fra_SSR2
[1] https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ssr2-to-osm/index.html (OBS: Kan 
endre seg hvis jeg blir lei amazon)
-- 
Øystein Bjørndal

_______________________________________________
kart mailing list
kart@nuug.no
https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart

Svar til