On 08/04/2018 17:59, Øystein Bjørndal wrote:
> Når det gjelder [1] har jeg ønske om å få til 2 forbedring (en gang):
>       - Enkel overpass-query som i hvert fall sier noe om antall navn 
> allerede i osm
>       - Mulighet for å lage sine egne utdrag av dataene, med sin egen tagging 
> tabell.
>
Hvis du hadde hatt en kolonne i regnearket hvor du pakket alle 
key:tag-kombinasjoner inn i en sånn

{{#tag:osmtaginfo||key=recycling:batteries}} (for recycling=batteries her)

Så ville du fått en liten boks som viste bruken av alle taggene (node, 
way, relation) og en link til taginfo-spørring for den key:taggen som 
igjen generer en automatisk spørring til overpass. Det er i det minste 
en laveterskel løsning.

Jeg la til slike templates i denne tabellen her 
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue/Recycling_Import_Norway#Translation_table


Hvis det var noe helt annet du mente så skjønte jeg ikke hva du mente :-)

--

FredrikLindseth

_______________________________________________
kart mailing list
kart@nuug.no
https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart

Svar til